home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Föreningsgatan 13 - 15, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Föreningsgatan 13-15
Föreningsgatan 13 - 15
Torn

Butiker och andra företag ↓

Huset på Föreningsgatan 13-15 har en skulptur som klättar upp längs ett torn där Zodiakens 12 figurer är avbildade.

Stjärntecken och utsikt

Om man tror på stjärntecken, är det kanske inte så märkligt att det finns flygande lampor i gatan i bilden ovan. Vill man komma lite närmare de solar vi kallar stjärnor kan man stega sig uppför trapporna till den lilla sittplats med ett runt bord och två stolar som finns i glaskupolen högst upp. Följ med upp↓

Tomtkarta

Föreningsgatan 13-15 är markerat med rött och ligger i kvarteret Norsen. Huset byggdes 1989 av HSB.

Det innehåller mest kontor och har en yta på c:a 3.600 kvm. Större karta↓

Spårvagn

Föreningsgatan

Här kommer Malmös första elektriska spårvagn farande. Föreningsgatan var Malmös första ringväg.
Mer om Föreningsgatans historia↓ och huset på Föreningsgtan 13-15 ↓

Karta över Lugnet

Kartan visar hela det område som brukar kallas Lugnet.

Lugnet Malmö

Lugnet

Dessa gamla arbetarkvarter från 1800-talet har inte fått sitt namn för att där var speciellt lungt, det var nog allt annat än det. Namnet kommer från ett värdshus i kvarteret Elefanten. Det skulle förresten kunna var ett bra namn på en ölsort :-)

1913 bodde drygt 5.000 personer i Lugnet och de sanitära förhållandena hade så sakta börjat förbättras. Efterfrågan på bostäder i det växande Malmö gjorde att en del mindre hus revs och ersatttes med flervåningshus. Men den stora rivningen tog sin början på 1960-talet och denna mycket stora stadsomvandling av Lugnet har varit föremål för många debatter.

Föreningsgatan

Vi befinner oss vid Malmös första ringväg, Föreningsgatan. Ända sedan stadens uppkomst under Medeltiden och fram till början av 1800-talet var Malmö omgivet av vatten, Östra Rörsjön och Västersjön. Endast längs Södra och Östra Förstadsgatorna var det fast land. För att komma rund staden behövdes en väg som band samman de båda värnen, Södervärn och Östervärn.

Vägen kan till och med vara äldre än den nuvarande staden. Föregångaren till det Nedre Malmö vid havet var nämligen en bondby kallad Övre Malmö som låg någonstans mellan Triangeln och Pildammarna, kanske på sjukhusområdet.

Triangeln

Triangeln

Vid Triangeln samlas vägarna från Trelleborg och Ystad med vägarna från Limhamn och från Östervärn längs Föreningsgatan till en knutpunkt som bör ha varit en livlig plats i alla tider. Här kom Söderslätts bönder med sina varor och blandade sig med köpmän och hantverkare från kontinenten. Senare kom även de överflödiga lantarbetarna från Söderslätt som skulle komma att bli grunden för Malmös arbetarklass. Alla drogs de till storstaden Malmö och alla kom de längs landsvägarna in mot förstadsgatorna.

Många kom inte längre än så. Ett enklare arbete på Kockums mekaniska verkstad eller någon annan fabrik här i förstaden och en billig bostad hos någon hantverkare på Lugnet blev ofta den första kontakten med storstaden Malmö under 1800-talets senare del. Kockums låg under åren 1840-1914 vid nuvarande Davidshallstorg, alltså granne med Lugnet. Läs mer om kvarteret Lugnet i [ denna IDstory ].

Föreningsgatan 13-15

Längs de gamla infartsgatorna byggdes under 1800-talet enkla envåningshus. Dessa kunde få en andra våning med åren, men många revs och fick lämna plats åt större byggnader mot slutet av seklet. Nummer 13-15 låg på en sned hörntomt ner mot Lugnet. De hus som försvann i den stora rivningen av stadsdelen Lugnet var byggda under 1870- och 80-talen.

Föreningsgatan
Föreningsgatan från Triangeln med de två nu rivna husen.
Föreningsgatan 13-15
Grannhusen mellan Bolagsgatan och Saluhallen - se kartan - rivs.
Föreningsgatan 13-15 är inringat med rött.
Föreningsgatan 13-15
I slutet av 80-talet rivs också den del av Lugnet som nu ska bli till dagens hus

Konstverket och Huset

Med sin svängda fasad och sitt dekorerade torn skiljer sig fastigheten markant från allt som byggdes efter de omfattande rivningarna på 60- och 70-talen. Huset har en tydlig profil som hörnhus och entré; det är genom Bolagsgatan all trafik når Lugnet.

Byggherren kostade på huset en uttrycksfull utsmyckning och arkitekten - Kurt Hultin - tog vara på gatans böjning. Man tog lärdom av den grå och trista arkitektur som ersatt den småskaliga arbetarbebyggelsen. Så var detta också ett av de sista husen att byggas i det nya Lugnet.

Zodiaken

Stjärnbilderna ↗ svW i Zodiaken är tänkta grupperingar av stjärnor kallade konstellationer. I det gamla Babylonien och Egypten blev de uppkallade efter djur, men det krävs stor fantasi för att se dessa djurbilder i stjärnsamlingarna.

Astrologi↗ svW kan vara underhållande, men är helt ovetenskapligt. Till skillnad från astronomi↗ svW som är en vetenskaplig disciplin.

Kupoltak
Zodiaken har 12 stjärnbilder och kupoltaket
har 12 fönsterpartier. Och lite snö.
Utsikt
Utsikt mot öster. Till höger skymtas Pariserhjulet i Folkets park.
Utsikt

Utsikt mot norr. S:t Petri kyrka och [ Caroli kyrka ] sticker upp över taken. [ Turning torso ] syns också, även om bilden är något lite bearbetad.

Utsikt mot Scandic

Utsikt mot väst och sydväst. Hotell Scandic tornar upp sig bakom en isfigur. Till vänster ser man kyrktornet på S:t Johannes kyrka↗ svW.

Konstverk

I vädurens tecken, kopparrelief med glasinslag av Walter Bengtsson

Du är Vädur, Lejon eller Vattuman.
Du är Oxe, Tvilling eller Jungfru grann.
Du är fisken som vägs på Vågen
eller Skytten som spänner bågen.
Du är Stenbock, Kräfta eller Skorpion
i stjärnors myriader myriaders million.
Nog är väl byggherren värd ett tack
för att vi finns i hans Zodiack. W.B.

Skapad: Senast ändrad: