home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Adelgatan 9, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

adelgatan 9, Malmö
Adelgatan 9

En vacker port på Adelgatan 9.

Butiker och andra företag ↓

karta
Huset är markerat med blått"

Fastigheterna med adresserna Adelgatan 11 och Kansligatan 1 ingick i samma affär och de utgör den östliga delen, markerat med blått, av ett kvarter med det märkliga namnet Sqvalperup.

Sandstensportalen tillkom 1908 då stora delar av både fasad och hus gjordes om.

adelgatan 9, Malmö

Ett hus med byggnadshistoria

Om man idag betraktar Adelgatan 9 från andra sidan gatan kan man inte ana hur stora förändringarna varit i huset och kvarteret. Huset är markerat med en röd linje och grunden finns kvar än idag. Mer om husets historia↓

televerket

Televerket

På Adelgatan 11 satt det kvinnor i långa rader och kopplade samtal. På taket fanns mängder med telefontrådar. Mer om Televerket och Adelgatan↓

spårvagn

Hotellkvarter

En spårvagn plingar förbi några hotell, för sådana fanns det gott om i dessa kvarter. Savoy finns kvar, men hotell Horn där Frithiof Nilsson Piraten lät oss deltaga i en måltid i Bock i Örtagård har lämnat sin plats vid kanalen. Mer om hotellen och närmiljön↓

Kvarteret Sqvalperup

Detta märkliga kvartersnamn beror på ett missförstånd. Långt in på 1900-talet trodde man att det äldsta Malmö här nere vid havet hetat Skvalperup. Men det hette Nedre Malmö, till skillnad från den ursprungliga landsbyn, Övre Malmö, som låg i närheten av Triangeln.

Kvarteret gränsade direkt mot stadsmuren, nuvarande Norra Vallgatan. Utanför låg en bred strandremsa där fiskarna torkade sina nät och handelsmännen landade sina laster från städerna runt Östersjön. I korsningen med Hamngatan låg Malmös äldsta fästning var ett torn som med tiden kom att ingå i stadsmuren. Det revs på 1700-talet efter att ha varit magasin i många år.

adelgatan 9, Malmö
Adelgatan 9 i slutet av 1880-talet. Med lite extraskyltar för din orientering.

Byggnaden är från mitten av seklet och det är samma byggnad som fortfarande står kvar, även om den har byggts på, till och om många gånger sedan dess.

adelgatan 9, Malmö
Adelgatan 9 och 11, 2012 - i tidig morgonsol

När man betraktar porten i sandsten och fasaden ovan, anar man snart att något avgörande har hänt i byggnadernas historia. Nu ger vi oss ut på jakt efter de felande, eller kanske bättre, de dolda länkarna.

adelgatan 9, Malmö
Adelgatan efter den stora ombyggnaden 1908.
På fasaden står Svenska Telegrambyråns filial
Minnestavla

Ombyggnaden hade varit så omfattande att byggherren lät fälla in en hälsning till eftervärlden. Notera att porten ligger i husets vänstra hörn och att det vita tvåvåningshuset är kvar.

adelgatan 9, Malmö
På 1950-talet skedde ännu en genomgripande förändring

Den vackra jugendfasaden försvinner, huset får ett helt nytt tak och byggs ut så att porten kommer att ligga mitt på Adelgatan 9. Det gamla huset på Adelgatan 11 ersätts med det som finns idag.

Televerket flyttar in

Kongliga Elektriska Telegraf-Werket startade 1853 i Stockholm. Redan året därpå hade man dragit en telegrafledning över Göteborg och Helsingborg till Malmö.

adelgatan 9, Malmö
En vid denna tid nödvändig och laglig koppleriverksamhet.
Rikstelefonsamtal fick beställas i perioder

Malmöverksamheten startade i ett gammalt korsvirkeshus på hörnet av Norra Vallgatan och Östra Hamngatan, men sedan bytte man lokaler allt efterhand som utvecklingen av trafiken krävde större lokaler. Under de första femtio verksamhetsåren fördubblades Telegrafverkets abonnemang och omsättning vart femte år.

1885 valde man att slå sig ner på Adelgatan och här blev verket kvar i över hundra år. Ju större omfattning telegrafen och senare telefonen fick, ju svårare blev det att flytta på apparater och ledningar.

takbild
Telefontrådar. Till vänster ser man Tullkammaren / Malmö Börshus

Bilden visar hur taket på fastigheten ut mot Norra Vallgatan såg ut kring 1890. Det behövdes en ledning för varje abonnemang, så det blev ett virrvarr av trådar som löpte över hustaken i hela staden. Under slutet av 1890-talet började man gräva ner dem i gatorna – inte för att försköna staden – utan för att få mindre störningar på linjerna och färre problem med nedblåsta ledningar.

Huset mot Adelgatan räckte inte för verkets behov, utan fastigheten mot Norra Vallgatan köptes samtidigt in och revs. Här ritade arkitekt John Smedberg ett hus med tinnar och torn som uppfördes åren 1884-85. Det hade då bara två våningar och hade tre hotell som grannar i väster.

Åren 1808-1911 var det dags för utvidgning igen. Hotell Skandia köptes in och inlemmades i televerkets byggnad samtidigt som en tredje våning kom till. Huset mot Adelgatan byggdes om helt och hållet i jugendstil och fick inte bara en fin sandstens-portal, utan hela fasaden mot Adel- och Kansligatorna lyste i ljus puts och rosa sandsten.

Som synes av undre bilden på föregående sida, rensades fasaden från all ornamentik på 1950-talet samtidigt med att man uppförde ännu en byggnad i väster. Därmed hade Televerket brett ut sig över hela östra halvan av kvarteret Skvalperup.

adelgatan 9, Malmö
Norra Vallgatan och Hotell Horn / Savoy

Längs Norra Vallgatan trängdes hotellen. Det var dels resanderum för alla som kom eller skulle vidare med järnvägen, dels sjöfolk som behövde övernattning eller billiga rum medan de var i land. Ett urval: Jernvägshotellet, Skandia, Köpenhamn. Småland, Horn och Central. Omkring hälften av Malmös hotell låg längs Norra Vallgatan.

Hotell Horn har odödliggjorts av Fritiof Nilsson Piraten↗ svW - Piratensällskapet↗ svW - genom inledningen till boken Bock i örtagård där han beskriver det stora smörgåsbordet med dess förförande mat och förfärande gäster. Hotellet startades 1861 som Hotell Svea, men köptes 1870 av källarmästare Horn. Efter ytterligare ett ägarbyte fick det sitt nuvarande namn, Savoy Hotel 1902.

På 30- och 40-talen fylldes gatorna bakom såväl Norra Vallgatan som Västergatan och angränsande gator med en mängd småhotell. Var och varannan fastighet hade ett hotell, ofta med bara 10-12 rum. Lagom för en familj att sköta.

Norra Vallgatan, Malmö
Nästan samma vy som bilden ovan.
Spårvagnen har blivit buss och gatubelysningen är nu horisontell.

Skapad: Senast ändrad: