home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Norra Vallgatan 90, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Norra Vallgatan 60, Malmö
Norra Vallgatan 90

Butiker och andra företag ↓

Fastigheten omfattar Norra Vallgatan 90 och Västergatan 23-25. Det var dock inte Norra Vallgatan som var huvudingång till fastigheten på 1800-talet. Det var Västergatan 23. Norra Vallgatan var, fram till cirka 1810 helt enkelt en försvarsvall och en barriär mot havet. Allt utanför vallen är utfyllnader i Öresund.

Malmö blir en öppen stad

Kung Gustav IV Adolf beslöt 1805 att Malmö skulle bli en öppen stad – alltså helt utan försvar. Vallarna revs och staden fick ny mark att bebygga. Det gamla slottet blev fängelse och Gamla Väster blev ett lugnt hörn i en utkant av Malmö. Norra Vallgatan anslöt till Slottsgatan, men det fanns inga broar mot hamnen eller staden i söder.

I kanalen låg stora skepp upplagda under vintrarna. På den tiden frös Öresund varje vinter. Man levde i slutet av den så kallade »lilla istiden« och det gick ofta att gå över isen till Köpenhamn. Det fanns till och med kiosker med varm dryck ute på isen för de som tog sig över!

850 000 biljetter till Baltiska utställningen

En stor förändring för området blev Baltiska Utställningen 1914. I förberedelserna för detta gigantiska evenemang, rustades Norra Vallgatan upp. Slottsgatan drogs rakt genom kyrkogården och anslöts till den nya Fersens bro. Detta blev vägen till utställningen för hundratusentals besökare. Malmö hade mindre än 100 000 invånare men 850 000 löste biljett till Baltiskan! De allra flesta kom med järnväg eller båt och åkte specialspårvagnen X1 längs Norra Vallgatan till nuvarande Pildammsparken där utställningen hölls.

Norra Vallgatan , Malmö
Norra Vallgatan med »Ringlinjen« omkring 1910

Gamla Väster bestod, fram till slutet av 1800-talet, av en- och tvåvåningshus. Här bodde många sjömän, kaptener och varvsarbetare, liksom hantverkare av alla slag. Inne på gårdarna fanns verkstäder och fabriker. Speciellt för Gamla Väster var alla hotellen. I var och vart annat hus låg ett hotell eller ett pensionat. Det var oftast små hotell med 15-20 rum. Lagom för en familj att sköta.

Kanal i Malmö
Stora fartyg kunde röra sig i kanalerna fram till 1914. Före det året var alla broar öppningsbara. Därefter byggdes bara fasta broar och vinteruppläggning av fartyg i kanalerna upphörde. Vi har gjort himmeln blå.

Närheten till hamnen och stationen gav mängder av gäster, vissa skulle bara stanna en natt i väntan på ett tåg eller en båt mot kontinenten, andra stannade längre t.ex. handelsresande som ofta låg en vecka eller två medan de kammade igenom staden på kunder inom sitt speciella område.

husfasad
Delförstoring - Se hela fasaden

Västergatan 25

Huset byggdes 1905. Det har en ganska enkel fasad med inslag av Jugend. Dock fanns det betydligt mer fantasifulla förslag till fasadutsmyckning som aldrig blev av. Man kan ana att byggherren hette Hjalmar Nilsson, men att hans bättre jag segrade över fåfängan då namnet inte finns på fasaden idag. Skissen var ett av tre refuserade förslag till fasad för Västergatan 25. Men det fanns andra som [lyckades föreviga sig i en ganska närliggande fasad].

Här fanns ett av ett trettiotal hotell på Gamla Väster. Det började med »Rum för resande« under andra världskriget och blev 1945 ett hotell med namnet Vesta.

Vesta var i romersk mytologi eldens och den husliga härdens gudinna vars eld aldrig fick slockna. Det passade ju bra som namn på ett litet trivsamt hotell. I bottenvåningen startade samtidigt café Germania. Det får nog ses som ett politiskt utspel. Germania var Tysklands motsvarighet till Moder Svea, en personifikation av landet. Dessutom var det namnet på den nya »Världshuvudstad« som Adolf Hitler och Albert Speer, arkitekt och krigsminister, planerade bygga efter andra världskriget.

karyatider
Karyatider bär upp delar av fasaden

Västergatan 23

Det »Laurellska huset« stod inflyttningsklart i mars 1885. Här bodde kronouppbörds-kamreraren Herman Laurell. En man med en så pampig titel bör ha haft råd att bygga ett lika pampigt hus.

De båda husen på Västergatan 23 och 25 kom tillsammans med nr. 21 att ingå i Bevaknings AB Securitas huvudkontor under 1960 och 70-talet. 25:an var sammanbyggd med huset på Norra Vallgatan med en envåningsbyggnad. I denna låg Securitascentralen dit alla deras larm gick. Det var för sin tid ett tekniskt underverk.

Västergatan 23 och 25
Västergatan 25 & 23 c:a 1900.
Foto: Ragnar Küller.

I 25:an låg ett företag med namnet Levande Information AB. Det hade hamnat i Securitaskoncernen genom att de utbildade deras personal i Väktarskolan, senare Securitasskolan. Företaget var också tidigt ute med att använda intern-TV för utbildning. Kunderna var banker, försvaret, handelsflottan m.fl.

I 21:an låg verkstaden för Securitas Alarm. Även detta företag använde Intern-TV, men ändamålet var här övervakning och bevakning inom industrin.

Norra Vallgatan 90
Norra Vallgatan 1970 med nr 90 till vänster.
Idag är det flesta av de övriga rivna.
securitas logotyp
Logotyp

1972 bytte Förenade Vakt namn till Bevaknings AB Securitas. Det tre prickarna stod för: Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Konkurrenterna kallade dem för »Tre lingon«!

Norra Vallgatan 90

Denna kontorsfastighet stod färdig 1947. Hit koncentrerade Eric Philip Sörensen alla sina bevakningsföretag under 1950- och 60-talet under namnet Bevaknings AB Securitas. Här låg också det Danska Generalkonsulatet och Malmö Rotaryklubbars gemensamma kansli. Sedan Securitas flyttat sitt kontor till Sallerupsvägen såldes huset till en privatperson. Fastigheten är en renodlad kontorsbyggnad på cirka 2 000 kvm.

Skapad: Senast ändrad: