home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Gustav Adolfs Torg 47 Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Gustaf Adolfs torg 47
Foto: Johan Schlasberg

Gustav Adolfs torg 47

Butiker och andra företag ↓

Fastigheten ligger mitt på Rivieran. Så kallades husraden på torgets norra sida av en äldre generation som bländades av husens ljusa utsmyckade fasader. När Gustav Adolfs Torg 47 ritades av arkitekten August Stoltz 1910 var Jugend-stilen fortfarande högsta mode och både detta och Odd Fellow-huset i samma husrad tid fick en mörkare ton och renare fasader, men med lite rundare former.

Före nybygget hade här varit en glugg i tandraden längs torget. Här glömde sig fortfarande några fabriks- och lagerbyggnader kvar inne på en gård, med bara en mur mot torget. Detta var nämligen en utkant av stan under stora delar av 1800-talet.

Fram till 1805 var det en del av de gamla försvarsverken. Kvarterets namn skvallrar om att här låg Södra infarten till staden med portbyggnad, vallar och vallgravar. Mer historia i text och bild↓

Historiens vingslag

Kvarteret har sitt namn - Söderport - efter den första stadsporten i Malmö.

Den byggdes 1434, där idag Södergatan mynnar i Gustav Adolfs torg. Den ingick i det försvarsverk som skulle skydda den växande medeltida staden. Sedemera befästes försvarsverket ytterligare, för att rivas under senare delen av 1800-talet.

fasadskylt
Se skylt och text

Nya Staden

När vallarna rivits fick staden två nya torg. Det ena vid östra infarten, Drottningtorget, och det andra här. Länge var det bara ett fält där fåren gick och betade, men med tiden började det likna ett torg. Även gatan som passerar utanför visar på förnyelse, Stora Nygatan ligger spikrakt genom hela den nya staden som utökade stadens yta till nästan det dubbla.

Numera ligger torget mitt i stråket mellan Centralen och Triangeln med gågator, restauranger och butiker. Under Malmöfestivalen kan man här varje år smaka på mat från stora delar av världen.

stöltens

Stöltens

Huset är främst känt för att fotofirman Stöltens en gång låg här. Den danska Stölten & Simmonsen startade filial på Gustav Adolfs torg 8 redan 1884. De flesta gamla Malmöbor har någon gång stått på Stölten och lyssnat på skivor i bås med lurar. Det var ett stort nöje bland den unga generationen att provlyssna på skivor, inte bara hos Stöltens, utan på Anderssons Musik, Milow Radio eller på Domus vid Triangeln. Mer om Stöltens historia plus

Caféliv

café

Redan då huset var nytt låg det ett café i lokalen till höger. Det var J. Hintzes Herr- & Dam-Café som inte bara serverade kaffe, te, tårta och småkakor utan även vin. På 1920-talet blev det Grand Café Bernét innan Stöltens tog över hela bottenvåningen.

fasadskylt
Fasadskylt på Gustaf Adolfs torg 47

Kv Söderport
Den första stadsporten, som kallades Söderport, byggdes 1434 där idag Södergatan mynnar i Gustaf Adolfs torg. Den ingick i det försvarsverk som skyddade den uppväxande medeltida staden. Från början skyddades porten av några mindre skansar. I slutet av 1500-talet och i början av 1600- talet tillkom utanför porten fästningsgravar och s k rundlar och raveliner. På 1600-talet, sedan Malmö blivit svenskt, anlades strand-bastioner. Under befästningsarbetena på södra sidan revs Söderport vid Södergatans mynning och uppfördes i en ny Stadsport vid Engelbrektsgatans södra mynning, d v s vid nordvästra hörnet av nuvarande Gustaf Adolfs torg. Den nedrevs 1806 i samband med att fästningsverken raserades.

Kvarteret fick sitt namn 1864 av de båda stadsportar som legat här.

Fastigheten nr 9 i kvarteret                    Den är byggd 1910 och ritad av arkitekten August Stolz

Källa: Isberg, Handbok med uppgifter och förklaringar till Isberg s:rs
historiska karta över Malmö stad av år 1875. Stadsbyggnadskontorets arkiv
mm.

Raveliner - ibland kallade kaponierer - var ett slags yttre försvarsverk. Sådana fanns t ex runt Malmöhus slott. Man kan bland annat läsa följande på Malmö stads hemsida om Malmöhus slott

Danskarna belägrar fästningen
Svenskarna grep sig genast an arbetet med att förstärka och förbättra sin nyvunna fästning. År 1662 kom beslut från Kungl. Maj:t om att fyra bastioner skulle uppföras kring fästningen samt att slottsvallarna och kanontornen skulle bestyckas. För att bereda plats för de nya bastionerna kring slottet tvingades man riva flera hus, bl a det gamla gråbrödraklostret i nuvarande Kungsparken.

Arbetet genomfördes tre år senare efter ett komplicerat nederländskt försvarssystem med kurtiner (vallsträckor) och raveliner (utanverk). De fyra nya bastionerna bar namn med svensk anknytning: Carolus Gustavus, Carolus, Banér och Stenbocken.

Det nya befästningssystemet skulle snart komma att genomgå sitt eldprov! När det 1675 åter drog ihop sig till krig mellan Sverige och Danmark påskyndades arbetet med befästningarna. Den danska krigsförklaringen kom i september. Därefter lade de danskarna raskt under sig de flesta skånska städerna. Endast i Malmö höll svenskarna stånd, men staden var blockerad av danska trupper.

I juni 1677 började danskarna en regelrätt belägring av Malmö. Man grävde löpgravar runt staden och danska skepp ankrade hotfullt på redden. Anfallet kom den 26 juni. Svenskarna var oroliga eftersom det fortfarande var osäkert på vilken sida stadens invånare skulle ställa sig. Malmöborna valde dock att hålla sig passiva. De danska truppernas anfall misslyckades och den 5 juli tvingades de retirera.

Mer historia i text och bild

Gustaf Adolfs torg 1875
Gustav Adolfs torg omkring 1875. Planteringen anlades på 1860-talet och var Malmös första anlagda grönområde.
Gatubild c:a 1950
Gatubild från c:a 1950
Husbild
Fasadritning från 1910
Fasadritning
Nutida bild

Grannhus 1908
Här kan vi se hur det såg ut före 1910.

Grannhuset

Grannhuset dekoreras inför Kronprinsparets ankomst 1908. Observera dasstömmarens vagn till höger. Även i de förnämsta husen hade man dass på gården eller på vinden.

I en av husets paradvåningar bodde för övrigt Moje Björkman under många år. Han var Malmös restaurang- och teaterkung med Hippodromen, Restaurang Stadt Hamburg och Malmö Teater här vid torget (nuvarande H&M), Kungsparkens sommarrestaurang, Grand Hotell i Lund, Bjerreds Saltsjöbad och Hotell Falsterbohus. Under mellankrigstiden koncentrerade han sig på Falsterbohus och Hotell Alexandra på Rivieran.

fasadnärbild
En vacker fasad i närbild. Inga flygplan på väg till Kastrup syntes just då.
Stöltens butik
Exteriör från 1920-talet. Observera den stora kameran som sticker ut ovanför dörren.

Stöltens

Den danska fotofirman Stölten & Simmonsen startade filial på Gustav Adolfs torg 8 redan 1884.

Det blev den bara 18 år gamla Christian Stölten, lillebror till ägaren Heinrich Stölten, som fick hand om affärerna och det skötte han bra. Han fick alla de kända fotograferna till kunder, inte bara i Malmö och övriga Skåne, utan beställningar strömmade in från Stockholm, Göteborg och Haparanda. Christian satt nämligen inte i sin butik och väntade på kunderna, utan reste runt i landet och skaffade order. Men även den lokala amatörfotografin hade kommit igång och gav goda inkomster.

Firman i Malmö växte och tog så småningom över den danska affären när hans bror pensionerade sig. Han startade flera filialer i Malmö, blev grossist för de mindre fotoaffärerna ute i landet och tryckte påkostade kataloger.

Till Gustav Adolfs torg 47 flyttade Stölten 1913 och fem år senare köpte han hela huset. Dessutom fyllde firman husen på baksidan mot Per Weijersgatan med tryckeri, utställning och lager. Stölten sålde bl.a. tyska kameror under det egna namnet Stölma. Det blev en stor framgång och katalogerna utvidgades till hela böcker. 1924 kom nästa generation in i bolaget och namnet ändrades till Stölten & Son. Nu började man även sälja grammofoner och skivor.

De flesta gamla Malmöbor har någon gång stått på Stölten och lyssnat på skivor i bås med lurar. Det var ett stort nöje bland den unga generationen att provlyssna på skivor, inte bara hos Stöltens, utan på Anderssons Musik, Milow Radio eller på Domus vid Triangeln.

1935 slogs Stölten samman med de två gamla Stockholmsfirmorna Nerlien och Forsners. På det sättet fick man billigare inköp och gemensam katalog. Tillsammans hette företagen nu FNS-bolagen, men på butikerna stod de gamla välkända namnen kvar.

I mitten av 60-talet köptes bolaget upp av det betydligt poppigare Broddmans. Företaget blev känt över hela landet med hjälp av reklam i Radio Nord och Radio Syd; Broddman, Broddman, Broddman blev ett begrepp. Men Broddmans konkurs i början av 1980-talet tog en epok slut och efter 97 år tystnade musiken i affären på Gustav Adolfs torg.

Kataloger

Ett urval av alla de kataloger som Stöltens publicerade genom åren. Idag är vissa av dem rariteter och säljs för dyra pengar på antikvariaten.

På ”stenkakans” eller ”78-varvarens” tid var omslagen standardiserade. Varje affär hade sina egna konvolut med reklamtryck. Skivorna hade oftast bara en melodi per sida. På 1960-talet kom singeln, EP:n och LP:n. EP stod för Extended Play och innehöll två låtar per sida medan Long Play oftast hade sex melodier per sida.

Kataloger
Skivomslag

I fastigheten finns också Perus konsulat och en genomgång till hotellet Noble House.

Skapad: Senast ändrad: