home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Husargatan 3 i Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Husargatan 3
Husargatan 3

Ett hus med en hemlighet

Butiker och andra företag ↓

I husets fasad avslöjar fönstrens placering lite av husets brokiga byggnadshistoria. När man vet svaret kan man spåra historien. Huset byggdes som ett stall, med gaveln åt gatan, åt Kronprinsens Husarregemente 1857. Om husarerna↓

När husarregementet 1897 flyttade ut till Regementsgatan vid nuvarande Kronprinsen, byggdes ett av deras gamla stall om till lagerlokal i två plan. På 1920-talet byggdes det till och fick fyra plan, varav ett nergrävt och 1934 utvidgades byggnaden utmed Husargatan för att rymma A. Svenssons Snörmakeri- och textilfabrik.

Moderna kontorslokaler

Husargatan 3 har förändrats vid flera tillfällen och är nu ett modernt kontorshus. Fastigheten innehåller totalt 1.573 kvm, huvudsakligen kontor.

karta 1875
En del av en karta från år 1875

Nya staden

Marken där kvarteret Husaren ligger, ingår i ett område som under 1800-talet kom att kallas »Nya Staden«. Det var mark som utvunnits då man på kung Gustav IV Adolfs order rivit fästningsvallarna och fyllt igen vallgravarna runt Malmö. Dessa hade ursprungligen bygg­ts under det oroliga 1600-talet då först svenskarna och sedan danskarna belägrat Malmö. Mer historia i text och bild↓

Nya Staden omfattade de östra och södra delarna av Malmö med [Drottningtorget] och [Gustaf Adolfs torg] i var sin ände och med Stora Nygatan, Kvarngatan, Trädgårdsgatan, Norregatan med flera gator däremellan. Bland de första byggnaderna som uppfördes fanns Malmö Teater med restaurang Stadt Hamburg (nuvarande H&M vid Gustaf Adolfs torg) och ridhuset vid Drottningtorget (under några år Humanitetens Hus, idag en restaurang/boulebana).

Snörfabriken

Snörfabrik

A. Svensssons Snörmakeri- och textilfabrik hade grundats redan 1884 då man tillverkade snören rent hantverksmässigt. Med tiden industrialiserades tillverkningen och man behövde större lokaler. Därför lät man 1934 bygga om och utvidga huset på Husargatan 5.

Här tillverkades under nästan 50 år: möbelband, kordongband, gardinfransar, »kjolnät för velocipeder«, tätningslister av ullgarn, fransar för markiser, guldtråd med mycket mera.

Firman flyttade under 1970-talet ut till Norra Grängesbergsgatan och fanns fortfarande kvar en bit in på 1990-talet.

Snörmakare Lekholm

Svenssons Snörmakeri

En av den svenska litteraturens få referenser till snörmakare hittar man i den inbjudande boktiteln Snörmakare Lekholm får en idé författad av Gustaf Hellström ↗ svW 1927. Snörmakarens idé är att sönerna ska ta studenten och komma upp sig i samhället. Det visar sig var en lång vandring.

Husar till häst

Vad är en husar?

Husar är en benämning på en lätt kavallerist beväpnad med sabel och pistol. De har sitt namn från Serbiska och Ungerska trupper som under 1300-talet kämpade mot Turkarna. Under 1600- och 1700-talen behövde även Västeuropa ett lättrörligt rytteri vid anfall.

Med de Ungerska husarerna som förebild fick då även Sverige ett husarregementen. Med inspiration från Ungern fick husarerna även sin eleganta uniform med den karakteristiska dolman – en kort jacka med snörmakerier.

Husarregementet

Kronprinsens husarregemente ↗ svW fanns under skiftade namn 1758-1927. Delar av Kronprinsens husarregemente förlades till Malmö redan under 1700-talet, Husarerna hade då inga egna kaserner och stallar utan inkvarterades hos stadens innevånare. Detta ledde ofta till bråk och klagomål.

När Malmö utvidgades i början på 1800-talet i samband med att de gamla försvarsvallarna revs, lånade staden upp pengar för att bygga ridhus, stallar, magasin och kaserner. Pengarna tog dock slut innan alla byggnader blev klara och inte förrän 1857 var stall-byggnaden mot östra sidan av kaserngården färdig.

Husar

Svensk husar paraduniform från Nordisk familjebok 1876-99. Han sitter på ett schabrak ↗ svW, ett ofta färgrikt sadeltäcke. Idag har det ordet oftast en helt annan betydelse.

Husarerna flyttar

Några år efter att husarerna flyttat från [ Drottningtorget ] omvandlades ridhuset på torget till saluhall för att sedan under många år bli Vagnsmuseum (nuvarande Boulebanorna). Husargatan drogs rakt igenom kasernkvarteret, som således delades i kvarteren Dragonen och Husaren. Det är möjligt att stallbyggnaden då kortades av en bit, men de resterande delarna omvandlades till lagerlokaler 1899.

Isbergs karta 1875

Hagbard Isbergs karta från 1975 visar både hur kvarteret Husaren såg ut under slutet av 1800-talet och i grönt hur 1600-talets fästningsvallar och vallgravar skar genom området

fasadritning från 1899
Bilden ovan visar fasaden på Husargatan 3 från en ritning 1899
fasad

1933 gjordes den stora ombyggnad som gav huset dess aktuella fasad. Om man jämför med fotot på startsidan, saknas ännu den lilla vinschutbyggnaden. Denna tillkom senare och gjordes kanske mest av dekorativa skäl. Den blå ritningen är inlagd för att visa gaveln på den del av det tidigare stallet som vätte mot Husargatan.

Skapad: Senast ändrad: