home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Östra Tullgatan 1-3, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Östra Tullgatan 1 - 3
Östra Tullgatan 1 - 3

Butiker och andra företag ↓

Huset med de veckade taken byggdes 1958 för Amerikanska Motorimporten, Motorami, som sålt och servat bilar här sedan 1918.

Arkitekt var Lennart Bergström. Det var hans första egna byggnation efter att ha arbetat hos Ralph Erskine, som inspirerat arkitekturen med sina vågformer över entréerna och med det välvda taket.

Ofta förfasar vi oss över att hus och hela stadsdelar revs på 1950- och 60-talet, men då glömmer att det ofta var mörka lägenheter utan bad och toaletter som helt enkelt var mogna för sanering. Tyvärr blev inte alla hus så genomtänkta som Motorami-huset. Mer om husets och områdets historia↓

Opel Kapitän
Opel Kapitän

Bilgatan

Under 1930-talet började bilhandeln etablera sig krig Malmös östra utfart vid Schougens bro och Östra Tullgatan och gatorna runtikring. Sista bilhallen försvann inte förrän 2006. Amerikanska Motorimporten, Motorami, startade sin verksamhet här på Östra Tullgatan. Mer om Bilgatan↓

Östra Promenaden c:a 1920
Östra Promenaden c:a 1920

Då Malmös gamla befästningsverk revs i början av 1800-talet grävdes en ny kanal för att dränera Rörsjön. Kanalen var då bara hälften så bred som idag. Först byggdes en välvd stenbro över kanalen som revs 1884 när kanalen breddades. Den ersattes av en träbro som i sin tur blev ersatt av en svängbro i järn. Bron heter Schougens bro efter en handlande Christian Peter Schoug som på 1800-talet hade en handelsgård i kvarteren.

Vi har lagt till en röd ram på en husgavel för att uppmärksamma reklamen för bilfirman Motorami. Det vita huset i mitten är det som ersatts av dagens Östra Tullgatan 1 - 3.

Nya Staden

Marken där kvarteret Husaren ligger, ingår i ett område som under 1800-talet kom att kallas Nya Staden. Det var mark som utvunnits då man på kung Gustav IV Adolfs order rivit fästningsvallarna och fyllt igen vallgravarna runt Malmö. De kanaler vi har idag är alltså inga gamla vallgravar. Befästningsanläggningarna hade ursprungligen byggts under det oroliga 1600-talet då först svenskarna och sedan danskarna belägrade Malmö under krigen om Skåne. Omkring femtio procent av Malmö bestod av vallar, vallgravar, bastioner, redutter och allt vad det kallades. De var bevisligen effektiva eftersom ingen lyckades inta staden.

Nya Staden
Nya Staden. Den lite mörkrödare rektangeln är vårt kvarter.

Nya Staden omfattade de östra och södra delarna av Malmö med [ Drottningtorget] och [Gustav Adolfs torg] i var sin ände och med Stora Nygatan, Kvarngatan, Trädgårdsgatan, Norregatan med flera gator däremellan. Bland de första byggnaderna som uppfördes fanns Malmö Teater med restaurang Stadt Hamburg (nuvarande H&M vid Gustaf Adolfs torg) och ridhuset vid Drottningtorget (nuvarande Boulerestaurangen).

Östra Tullgatan 1 1911

Motorami-huset

Huset med de veckade taken byggdes 1958 för Amerikanska Motorimporten, Motorami, som sålt och servat bilar här sedan 1918.

Arkitekt var Lennart Bergström. Det var hans första egna byggnation efter att ha arbetat hos Ralph Erskine, som inspirerat arkitekturen med sina vågformer över entréerna och med det välvda taket. Jämför gärna med ett av Erskines egna hus, nämligen Pågens kontorsbyggnad på Lantmannagatan. Fastigheten är flera gånger moderniserad och innehåller idag både kontor, lägenheter och affärer.

Fram till och med 1980-talet fanns här verkstad, bensinmack och försäljningslokaler för främst Opel. Men platsen har rymt många verksamheter dessförinnan.

Tidigare verksamheter

När husarerna försvann, rensades området upp och det byggdes hyreshus på de flesta tomterna mot Norra Vallgatan och Drottningtorget. På tomterna ut mot kanalen blev det en blandad verksamhet men även en liten nöjesplats.

Ett äldre hus vid Schougens bro som nog hade byggts redan i början av 1800-talet rymde förutom bostäder ett kafé, en tobaksaffär och Månssons glasmästeri (som fanns kvar borta vid Värnhemstorget till för några år sedan). Deras specialitet var bilglas så de passade bra in i miljön kring Östra Tullgatan som till stor del bestod av bilhandel.

Bakom detta fanns verkstäder, bensinstation och garage i Motoramis regi. De sålde amerikanska bilar av olika märke. Här låg också Ericksons mekaniska verkstad som bl.a. tillverkade kassaskåp.

Schougens bro
Schougens bro på 1920-talet. Till vänster låg Nya Käppfabriken och Pratts bensin, som med tiden blev Esso, till höger Motorami.

Bilgatan

Under 1930-talet började bilhandeln etablera sig krig Malmös östra utfart vid Schougens bro. Under årtionden framöver frodades bilhandeln här vid Östra Tullgatan och gatorna runtikring. Sista bilhallen försvann inte förrän 2006.

Amerikanska Motorimporten, Motorami, startade sin verksamhet här på Östra Tullgatan med »import af Amerikanska automobiler, Automobilgarage och mekanisk service«. Genom åren blev det en hel del olika fabrikat, Ford, Pontiac, Overland, Willys Knight, Falcon, Whippet och Opel.

1964 köptes Motorami av Kinnevikkoncernen och kom från 1980 att ingå i Svenska Motor AB. Det fanns kvar i Kinnevik till 1999.

Gulfmack
Motoramis Gulfmack ses med entrén från Husargatan. Passagen finns kvar

Frode Lund låg på Östra Promenaden och var auktoriserad återförsäljare av General Motors märken Buick, Chevrolet och Oldsmobile. Firman blev med tiden återförsäljare för Volvo och bytte namn till Verdexa.

Autoropa, Hedbergs Bil och Philipssons Bil är andra bilföretag som alla haft verksamhet i dessa kvarter.

Förenade Bil startade 1921 sin verksamhet på Östra Tullgatan. Förenade bil är mest kända för att sälja BMW, men har genom åren sålt en mängd andra märken, NAG , Brennabor , Dort , Marmon , Hupmobile , White , Pierce-Arrow , DeSoto och Glas är bland de idag mera okända, men vackra att skåda. Förenade Bil blev den sista bilfirman att flytta ifrån området då de öppnade en ny anläggning vid Yttre Ringvägen 2006.

Skapad: Senast ändrad: