home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Stortorget 25, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Storgatan 25 Malmö
Storgatan 25 Foto. Johan Schlasberg

Butiker och andra företag ↓

Stortorget 25 är en prestigefull adress vars grannar vid torget är en rad imponerande granithus som alla uppförts för banker, försäkringsbolag och storföretag.

Detta smala hus byggdes 1934 för De Skånska Städernas Brandförsäkrings-inrättning med Handelsbanken till höger och Svenska Petroleum och Industribanken till vänster.

Det är fortfarande olika former av finansbolag som dominerar torget tillsammans med advokatkontor och ganska exklusiva butiker.

Antalet ställen som erbjuder dryck och förtäring har också ökat t ex restaurang MAX som finns i gatuplanet.

Fastigheten ritades 1933 av Carl-Axel Stoltz och ansluter väl till sina grannar, främst de båda husen i öster, de är nämligen båda ritade av hans far August Stoltz. Carl-Axel Stoltz ritade en mängd hus i Malmö under 30- och 40-talen; Malmö museum, Amiralen, flera sjukhusbyggnader, bostads- och kontorshus mm. Åren 1942-69 var han Malmös stadsarkitekt.

Skånska Brand symbol

Skånska Brand

På 1700-talet betalade alla lika mycket för sina brandförsäkringar, oavsett typ av hus. Ett antal skånska köpmän som bodde i stenhus, som inte brann så ofta, tyckte dock att det var orättvist att de skulle betala lika mycket som de som bodde i trähus. Därför startade de Skånska Brand, som bara försäkrade stenhus. Mer om Skånska Brand↓.

Stortorget
Stortorget i Malmö c:a 1910

Ett stort torg

[Stortorget] har gamla anor. Under medeltiden låg här Heligandsklostret med kyrka och kyrkogård. Det hela revs dock i samband med reformationen i början av 1500-talet. Det var stadens borg- och myntmästare Jörgen Kock som satt vi rodret då den nya tiden drog in. Under 1530-talet lades Stortorget ut samtidigt med att Rådhuset flyttades hit från Östergatan.

Linné beskriver det 1749:

Torget är ett av de största i riket, 200 steg i längden och lika i bredden, på alla sidor planterat med höga trän av lind, hästkastanjer och välnöteträn.

Mer om husets och platsens historia↓.

Logga Skånska Brand

Skånska Brand

Skånska Brandförsäkringsinrättningen grundades i Lund 1828. Kassakistan av gjutjärn placerades för säkerhets skull i domkyrkan.

De många stadsbränderna under 1800-talet som tvingade fram brandförsäkringsbolag. Samtidigt arbetade myndigheterna med regler för att förhindra brandkatastroferna. 1874 bestämdes att några enkla brandredskap skulle finnas i varje fastighet. I städerna skulle hus byggas i tegel eller sten och halmtaken förbjöds helt och hållet.

Detta hindrade inte att flera storbränder uppstod, då ju de gamla husen fortfarande var av trä, korsvirke och halm. Om du inte berättar det för någon, så kan jag avslöja att ett par av husen vid torget fortfarande är av korsvirke – jag säger inte vilka, men dom är gula.

Kontoret på Stortorget 25 försvann i samband med att Skånska Brand tillsammans med Allmänna Brand, Vegete och Valand, bildade Försäkrings AB Wasa 1985. Huvudkontoret flyttades till Stockholm och i december 1998 gick Wasa ihop med Länsförsäkringar.

Så här berättar Länsförsäkringar idag om sin historia .

Centralstationes brand
Malmö Centralstration i brand 1899

Järnvägsstationen i Malmö invigdes 1857, men redan den 14 december 1866 härjades den av en förödande brand som syntes över hela Malmö. Bara ett av tornen och en del av byggnaden ut mot Centralplan finns idag kvar av den ursprungliga stationen.

Ibland ser man/hör man det gamla ordet brandstodsbolag. Ordet brandstod kan närmast jämföras med brandstöd och det fanns förr en skyldighet för invånarna i t ex en socken att ekonomiskt stödja den som drabbats av brand. Denna sedvana kan spåras ända tillbaka till konung Magnus Ladulås tid på 1300-talet.

Stortorget 25 Ohm
Här har Otto Ohm förevigat det gamla huset
före rivningen i början på 1930-talet

Stortorget 25

Huset byggdes 1934 för De Skånska Städernas Brandförsäkringsinrättning med Handelsbanken till höger och Svenska Petroleum och Industribanken till vänster.

Mer mitt i Malmö kan man inte komma. Här ligger Rådhuset, Residenset och hotellen Scandic Kramer och [Hotel Scandic Stortorget] – byggnadsminnesmärken och ikoner för Malmö.

Även övriga fastigheter är byggda med stil och omsorg. Ingen ville ju vara sämre än sin granne! Och runt hörnet ligger [Lilla torg] med restauranger som kan servera mat från nästan hela världen.

Ett stort torg

Torget har gamla anor. Under medeltiden låg här Heligandsklostret med kyrka och kyrkogård. Det hela revs dock i samband med reformationen i början av 1500-talet. Det var stadens store borg- och myntmästare Jörgen Kock som satt vi rodret då den nya tiden drog in. Under 1530-talet lades Stortorget ut samtidigt med att Rådhuset flyttades hit från Östergatan.

Trots sin storlek fick med tiden inte alla handlare plats under torgdagarna, så redan 1591 tillkom Lilla torg. Här placerades dagligvaruhandeln; bröd, mjöl, höns, kött och fläsk medan hästar, oxar och allt övrigt som kunde behövas i ett dåtida hushåll fanns på Stortorget.

Fastigheterna runt torget hade moderna bekvämligheter redan på medeltiden. På torget stod en brunn och till den rann friskt vatten i urholkade furustammar ända från Pildammarna. Från brunnen fanns det sedan ett system av mindre rör som förde in vattnet till gårdsbrunnarna runt torget. Tyvärr spred sig också vid 1800-talets början den fruktade koleran via detta underjordiska rörsystem. Om detta vittnar bland annat denna berättelse om [tre Malmöläkare].

Karl X Gustaf

Mitt på torget står sedan 1896 John Börgessons staty över Karl X Gustaf. Han erövrade ju Skåne från Danmark 1658. Och det kan väl vara en bedrift värdig en staty!

Tittade du verkligen på kungastatyn på första sidan? Det utbröt en livlig debatt häromåret om vad man skulle göra med statyn i samband med att Malmö kommun inviterade invånarna att tycka till om en framtida omgörning av torget.

Skapad: Senast ändrad: