home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Östra Förstadsgatan 34, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Östra Förstadsgatan 34
Östra Förstadsgatan 34

Butiker och andra företag ↓

Byggnaden ritades 1963 av arkitekt Gunnar Bergenudd och stod färdigt 1965. Den omfattade en stor del av kvarteret Nils vid Östra Förstadsgatan mellan Fredriksbergsgatan och dagens Drottninggatan. Huset innehåller idag c:a 10 000 kvm kontorsyta och c:a 3 500 kvm bostäder. Mer om husets historia↓

Södra Förstadsgatan 1920-tal

Östra Förstaden

I utkanterna av det växande Malmö byggdes flera förstäder. Bebyggelsen var ofta låg och här etablerades också fabriker som använde brandfarliga eller giftiga produkter. I Östra Förstaden anlades bland annat Malmö Porslinsfabrik och Tändsticksfabriken - i folkmun kallad Stickan. Mer om Östra Förstaden↓

Rivningsbild

Rivningsraseriet

Rivningarna inleddes i samband med motorvägsbygget Malmö-Lund. Autostradan, som den då kallades, blev färdig 1953 och tio år senare anslöts den till Drottninggatan genom att ett helt kvarter röjdes undan vid Östra Förstadsgatan.

Alla kvarteren bort mot Värnhem revs under de närmaste tio åren. Dessutom revs alla byggnader mellan Värnhem och motorvägen. Totalt var det en hel stadsdel som raderades ut. Se kartor över rivningarna↓

Här fanns också ett nöjesfält som hette Fredriksberg med tidsenlig avkoppling för arbetare och andra som inte var fint folk. Mer om Östra Förstaden↓

Drottningatan, en ohistorisk bild

Infarten från motorvägen

Östra Förstadsgatan

Denna lite lätt ohistoriska bild leder motorvägsbilisterna in mot centrum via Drottninggatan, Sväng höger efter vårt hörnhus och in på Östra Förstadsgatan för minst 100 år sedan. Mer historia↓

Huset och några hyresgäster

Många fritidsnöjen samsades i fastigheten. Mest berömd blev kanske den så kallade VM-hallen, föregångaren till dagens Big Bowl. Den stod klar under hösten 1965 och blev Skandinaviens största bowlinghall. VM i Malmö 1967 med tjugo deltagande nationer gav dock klent resultat för Sverige.

På hörnet mot Drottninggatan finns ännu en stor biljardhall. Ovanför låg tidigare Hotell Scandinavia med dansrestaurangen Vivel.

Här låg också Domus varuhus under många år. B O-radio, Ahlfors musik, Arkitektkopia och många andra företag har funnits i huset.

Idag är Laserdome, Big Bowl och Netto stora hyresgäster i gatuplanet.

Gatutkorsning
Vykort från 60-talet

Ett vykort från mitten av 1960-talet då huset var nytt. Hörnet av Östra Förstadsgatan och Drottninggatan. Fasaderna har sedan dess helt gjorts om. Hotellet är borta. Nya hyresgäster.

Gatukorsning
En grön buss mot en grön fasad, 2010

Rivningsraseriet

Under 1960- och 70-talen revs stora delar av Malmö. Sanering av gammal bebyggelse skedde dessutom i stor skala. Hela kvarter raserades även om de innehöll användbara byggnader. Det blev då mer effektivt, storskaligt och lönsamt. Det har skrivits spaltkilometer om rivningarna i stadsdelarna Lugnet och Caroli City, men rivningarna här på öster har aldrig fått samma uppmärksamhet trots at de berörde större ytor och fler byggnader.

De byggnader som kom i det rivnas ställe var inte alltid av det vackrare slaget, vilket vi får leva med i flera årtiondet framöver, men just Östercentrum tillhör de mer genomtänkta och väl underhållna fastigheterna i området.

Rivningarna inleddes i samband med motorvägsbygget Malmö-Lund. Autostradan, som den då kallades, blev färdig 1953 och tio år senare anslöts den till Drottninggatan genom att ett helt kvarter röjdes undan vid Östra Förstadsgatan. Därmed försvann Västra och Östra Dalgatorna som var närmsta grannar i öster. Därefter raserade alla kvarteren bort mot Värnhem under de närmaste tio åren. Dessutom revs alla byggnader mellan Värnhem och motorvägen. Totalt var det en hel stadsdel som raderades ut. Såren efter detta varade in på 2000-talet då äntligen alla bombhål hade bebyggts.

Karta
Karta från 1930-talet

Kartan från 1930-talet visar i mörkrött de rivningar som skedde från 1950-talet och framåt. Inlagt med blå färg visas hur motorvägsinfarten drogs. Ett kvarter blev som synes överkört.

Karta Östercentrum Malmö

En mer nutida karta med Östercentrum markerat i rött

Östra Förstaden

Längs Östra Infartsgatan, som det ursprungligen hette, växte det sakta upp en låghusbebyggelse under 17- och 1800-talen. Härute på öster – långt från stadens centrum – byggdes också många fabriker. Kronobränneriet, Malmö Porslinsfabrik, Tändsticksfabriken Stickan och företag som arbetade med brandfarliga eller giftiga material som man inte gärna villa ha inne i staden.

Från Östra Förstadsgatan var det ända fram på 1930-talet bara en kort bit till havsbadet i Öresund. Man gick till Sandsjön och badade. Idag ligger vattnet långt borta, men då fanns det på andra sidan järnvägen vid nuvarande Industrihamnen.

Ballongresenär

Fredriksberg

Fredriksberg kallades ett nöjesfält som under 1870-talet låg vid Östra Förstadsgatan, ungefär där Fredriksbergsgatan ligger idag.

Det var folkligt, festligt, fullsatt. Så kallat fint folk såg man inte här, de ansåg det för ett tarvligt nöje att gå på Fredriksberg, det var istället pigor och drängar, husarer och gesäller, hantverkare och fabriksarbetare som roade sig här på öster.

Här är franske Pascal på väg uppåt. Ett äventyr som började med bröderna Montgolfier↗ svW och deras varmluftsballong c:a 1780.

Många uppseendeväckande attraktioner kunde man beskåda på Fredriksberg. Här uppträdde amerikanaren Blondin som promenerade baklänges med en säck över huvudet på en telegraftråd, någon cyklade på lina och någon gjorde Den Flygande Trapezen, miss Jessie Baker gjorde succé med sitt berömda balettsällskap, fransmannen Pascal skulle göra ballonguppstigningar, men misslyckades, teaterpjäser spelades av resande sällskap, eldkungen Acz-czi gjorde beduin- och saltomortalsprång samt dansade på styltor, fyrverkeri avbrändes m.m.

I trädgården fanns teaterbyggnad, dansbana och flera serveringslokaler såsom Jamaika, Byttebod m.fl. På den så kallade Koängen bakom nöjesfältet kunde familjer duka upp till picknick. Saknade man något gick det bra att köpa genom en lucka i planket på Fredriksberg.

I början av 1880-talet var det slut på nöjena, staden trängde på och marken behövdes till bostäder och affärer. Men namnet fick leva vidare i Fredriksbergsgatan som nu går tvärs igenom det gamla nöjesfältet.

Karta
Karta över Malmö Regale Bränneri 1783

Malmö Regale Bränneri 1783. Östra Infartsvägen går vägrätt över bilden med stadens försvarsvallar till vänster och den öppna Östra Rörsjön nederst. Observera hur nära Öresund ligger i ovankant.

Bränneriet lades ner efter några årtionden och lämnade inte många spår efter sig. År 1900 planerade Svenska Spritförädlings Aktiebolaget att uppföra en större fabriksbyggnad i kvarteret Nils bakom fasaderna mot Östra Förstadsgatan och med entré från Fredriksbergsgatan. De detaljerade ritningarna är signerade Teodor Wåhlin. Han var domkyrkoarkitekt och är i Malmö främst känd för Hippodromen vid Kalendegatan. Av dessa ritningar blev intet.

Östra Förstadsgatan

Före rivningarna låg några envåningshus från mitten av 1800-talet ännu kvar. På hörnet av Fredriksbergsgatan låg ett enkelt tvåvåningshus och mitt i kvarteret en ståtlig jugendbyggnad signerad Frans Fredriksson 1906. Han har ritat flera bostads och kontorshus i Malmö och Lund, närmast det vackra huset på hörnet av Östra Förstadsgatan och Exercisgatan.

Längs Östra Förstadsgatan låg ett myller av butiker. Det såldes damväskor, herrhattar, kemikalier, radioapparater, kött, frukt, och godis. Kappor, cigarrer, skor, bensin och mycket mer. Treans spårvagn Ringlinjen passerade med ett kraftigt plingande liksom Ettan och koltågen mellan Nyhamnen och Malmö gasverk på St. Knuts väg. Transporter skedde med häst och vagn. Denna beskrivning stämmer in lika väl på 1910-talet som på det tidiga 1960-talet förutom att lastbilar och bussar ökat i antal.

gatubild
Östra Förstadsgatan och kvarteret Nils före rivningarna på 1960-talet.
Drottninggatan
En entré före Entré. Då som nu behövs nya tankar.

Det som en gång var Östra och Västra Dalgatorna blev istället Drottninggatans förlängning och motorvägen fick tillgång till hela Malmös centrum.

Drottninggatan
Nästan samma perspektiv år 2010

Skapad: Senast ändrad: