home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Norra Vallgatan 34, Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Norra Vallgatan 34
Norra Vallgatan 34

Butiker och andra företag ↓

Fastigheten Fersen 10 med adress Norra Vallgatan 34 har en total yta på c:a 1.100 kvm. Huset ligger i hörnet av Prostgatan och Norra Vallgatan och via den nya bron får man en genväg till den närbelägna Centralstationen.

Karta
Norra Vallgatan 34 ligger ungefär vid markeringen A

Bron är en direktanslutning till Malmö Centralstation och via den kan man efter några minuters promenad från sitt kontor stiga ombord på de regionala Pågatågen eller de mer internationella Öresundstågen som genom tunnlar och en bro ger en bekväm (oftast) resa till Kastrups flygplats på 21 minuter eller till Köpenhamns Hovedbangård på 34 minuter. Bon voyage.

Husritning från 1876
Originalritning från 1876

Fastighetens historia

I hörnet av Norra Vallgatan och Prostgatan bygger järnhandlare A. Svensson 1876 ett hyreshus med en fantastisk utsikt över järnvägen och Öresund. Här har det också lagrats cognac, [om punsch och Gustaf Wolke] och vin i källaren. Mer om husets historia↓.

Äldre Pressbyrålogotype

Pressbyrån flyttade in 1913 och ut 1953

Svenska Pressbyrån blev ett eget bolag 1906 och fick en filial i Malmö samma år. I början hade man endast egna kiosker vid Malmös stationer. Idag är mycket ändrat och även logotyperna har ändrats några gånger. Mer om Pressbyrån↓.

Vin- och spritkällare

En välsmakande källare

I detta hus och i grannfastigheten - ofta kallad Wienska palatset - drev firman Wiens, Cederholm & Co. lönsamma affärer i vin, cognac och andra ädla drycker. Idag är det mer torrlagt och ett annat System som gäller. Mer om den Wienska källaren↓

Historia

Vi befinner oss på hörnet av Norra Vallgatan och Prostgatan. Här byggde järnhandlare Anders Svensson 1876 ett hyreshus med fantastisk utsikt över järnvägen och Öresund. På den tiden kunde man se Sundet från fastighetens balkong! Hela området på andra sidan Norra Vallgatan är utfyllnad, här låg en gång Malmös medeltida fästningsmur och utanför den fanns bara en långgrund strand.

Prostgatan Östergatan i Malmö
Korsningen Prostgatan-Östergatan med Wienska palatset till vänster.

Fastigheten Norra Vallgatan-Prostgatan tycks inte ha fastnat på någon äldre bild, men här ser vi korsningen Prostgatan-Östergatan med Wienska palatset till vänster.

I början av 1800-talet kastade Malmö av sig sin tvångströja av murar och fästningsvallar. Vi fick två nya torg, kanaler i stället för vallgravar och stora områden i öster och söder att bebygga.

Då det på 1880-talet var dags för Anders Svensson att pensionera sig, sålde han fastigheten till herrarna Harald Wiens och Bertil Sederholm. De slog ihop den med tomten mot Östergatan och byggde ett storslaget palats på tomten mot Östergatan. Källarutrymmet under hela den sammanslagna fastigheten kom nu att inrymma stora ekfat med cognac, punsch och vin. Huset mot Norra Vallgatan fick en blandad användning som bostäder och kontor. Pressbyrån flyttade in 1913. Mer om detta på följande sidor.

Strax före Första världskriget förstatligades all handel med vin och sprit, men fastigheten blev kvar i familjen Wiens ägo. På 2000-talet delades tomten och fastigheten mot Norra Vallgatan blev kontor. 

Så blev Prostgatan Prostgatan

På 1840-talet bodde kyrkoherdarna vid S:t Petri respektive Caroli församlingar vid denna gata som låg i gränslinjen mellan de bägge församlingarna. Tidigare i historien har gatan bland annat haft namn som Prostgränd och Jep Guldsmeds strede (1589).

caroli kyrka

Pressbyrån

Pressbyrån startades redan 1899 som en avdelning av Svenska Telegrambyrån för att sälja tidningar och tidskrifter på tågen. Tidigare hade det varit ett extraknäck för folk som arbetade vid järnvägen. Det gick inte så bra för den nya distributören de första åren och man var på väg att lägga ner projektet. Men i en stad gick det utmärkt. I Helsingborg fanns en man vid namn Lindmark som begrep sig på tidningsförsäljning. Han fick ta hand om det hela och redan efter ett år låg företaget på plus.

Telegrambyråns distributionsavdelning blev eget bolag med namnet Svenska Pressbyrån AB 1906.

Pressbyrån - andra världskriget
Pressbyråns expedition under andra världskriget. Foto Pressbyråns museum

Pressbyråns expedition under andra världskriget. Härifrån sköttes distributionen två gånger dagligen till samtliga försäljningsställen i distriktet. Arbetsledare Emil Andersson kontrollerar arbetet från sitt skrivbord. Foto Pressbyråns museum

Malmö fick en filial samma år. Den låg då på Gråbrödersgatan, men flyttade 1913 till Norra Vallgatan 34. Här stannade företaget ända till 1953 då de flyttade till Stormgatan. Lokalerna hade då sedan flera år blivit tungarbetade och opraktiska. Det var ju bara ett antal lägenheter som med enkla medel gjorts om till kontor och expedition.

Utdrag ur telefonkatalogen i Malmö 1946
Ur telefonkatalogen i Malmö 1946.
Under dessa år hade man endast egna kiosker vid Malmös stationer. De var å andra sidan ganska många: Centralen, Västra Station, Östervärns och Södervärns stationer samt Limhamn och Kulladal.

Pressbyrån sålde också direkt till tobaksaffärer och privata kiosker, men växte också genom företagsköp:

Wennergrens journalexpedition, Distributions AB Nevander och kanske främst köpet av Malmö Kioskbolag med sina elva kiosker i modernt funkisutförande. Dock skippade man Kioskbolagets avdelning för mattpiskning! Telefonkatalogen visar att alla kioskerna vid den tiden fanns på järvägsstationerna.

Pressbyråns Logotyper
Även logotypen har utvecklats genom åren,
men visst hade den gamla mer charm

Idag ägs Pressbyrån av norska Reitan Servicehandel Sverige AB och har 320 butiker som drivs på franchisebasis. Reitan driver även flera hundra 7-Elevenbutiker i Sverige, Norge och Danmark samt Narvesen med 440 kiosker i Norge. Totalt driver koncernen 2.800 butiker.

På Strandbergsgatan 61 i Stockholm finns Pressbyråns museum som är öppet några timmar per vecka.

Wienska palatset
Wienska Palatset på Östergatan 27. Observera sillagummorna nere till höger! Sv/v Foto från 1903.

Fina viner och annan alkohol

Wiens, Sederholm & Co. startade redan 1874. Palatset ovan byggdes 1896 med kontor, affär och bostäder. Den bakomliggande fastigheten mot Norra Vallgatan inkorporerades genom att en källare byggdes under hela tomten. I källaren tappades viner, cognac, punsch och sherry på flaskor. Här förvarades också de finare buteljimporterade sorterna av champagne, röda och vita viner och whiskey.

Wiens butik
Butikslokalen i hörnet av Östergatan och Prostgatan
Buteljer

Liggande buteljer

Denna delförstoring visar tydligt att buteljer vid denna tid förvarades liggande. I dagens Systembolag är de oftast stående. Och korkarna ersätts allt mer med plastkork och skruvkapsyl. Den senare allt oftare även för ett Chateau très connu, Premier cru.

För att garantera avsättningen för varorna köpte firman in eller arrenderade gästgiverier runt om i Skåne: Sjöbo, Lövestad, Hörby, Kviinge m.fl.

Affärerna gick utmärkt och herrarna Wiens och Sederholm steg i aktning och rikedom. Hjalmar Wiens blev godsägare och ångbåtsredare när kommun och stat tog över all spritförsäljning strax före Första världskriget. Bertil Sederholm blev Österrikisk-Ungersk konsul och satt i stadsfullmäktige. Wienska Palatset står kvar som ett minne över två framgångsrika affärsmän och de bådas respektive gravar på Pauli mellersta kyrkogård är de pampigaste vi har i staden.

Skapad: Senast ändrad: