home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Hamngatan 4, Malmö

Trianon fastigheter | Hus

Hamngatan 4, Malmö
Hamngatan 4 i Malmö

Ett hus med en lång historia

Butiker och andra företag ↓

Hamngatan fick sitt namn 1914, innan dess hade den bestått av två delar; en äldre gata mot Stortorget och en norrut mot hamnen. Den senare anlades runt 1870.

1914 skulle Malmö ha en internationell konstindustri- och hantverksmässa - Baltiska utställningen ↗ svW - och det behövdes en ståtligare entré till staden från hamnen och centralstationen. Den smala gränden breddades och Hamngatan 4 tillkom - Mer om husets historia ↓

Roslin skylt
Fasadskylt
Roslin Damen med slöjan
Finns på Nationalmuseum

Alexander Roslin blev en stor porträttmålare. Hans födelsekvarter hedras med en skylt på fasaden. I sept 2007 hade Nationalmuseum en stor Roslinutställning. Mer om Roslin ↓

Stortorget i Malmö

[ Stortorget ] förändras varje vecka. Utställningar, demonstrationer, festivaler med mera

Stortorget Malmö

Utsikt över Stortorgets västra del och hotell Kramer sedd från femte våningen, samt Hamngatan sedd norrifrån på femte våningen i hörnhuset [Hamngatan/Norra Vallgatan 64].

Hamngatan 4 ritades 1912 av arkitekterna August Ewe ↗ svW och Carl Melin↗ svW. De drev i seklets början en av de mest framgångsrika arkitektkontoren i södra Sverige och vann flera priser. Gatan från hamnen till Stortorget var en smal gränd och det passade inte alls med det intryck staden ville ge besökarna till den Baltiska utställningen 1914. Efter en sedvanlig omgång av debatt och förhandlingar exproprierades några fastigheter och gatan breddades från 9 till 15 meter och Hamngatan 4 uppfördes. Byggmästaren hette Billberg,

Hamngatan 1914
Bilden visar också hur mycket smalare gatan var tidigare

Ombyggnad

När Hamngatan 4 uppfördes lät man det tidigare gatuhuset vara kvar under byggnationen. De övre planen var ej längre bebodda, men butikerna kunde fortsätta sin kommers.

Fönstren på andra våningen var djärva och andades modern arkitektur. Fasaderna har i boken Arkitekterna som formade Malmö beskrivits som österrikisk jugendstil, men i kompositionen finns också barockformer insprängda. Mellan fönsterpartierna finns ornament som refererar såväl till stadens medeltida storhetstid som till den stolta framtid man så ivrigt ville frambesvärja; hanseatiska koggar, flygplan, automobiler och lokomotiv är avbildade. Se exempel nedan.

Högst fanns en före detta fotoateljé, dit många Malmöbor vandrat. Skandia ägde huset i många år och hade där en betydande verksamhet.

Flygplan
Fasadornament
Tåg
Fasadornament

Som nämnts i inledningen var det först 1914 som Hamngatan fick sitt namn i den sträckning gatan har idag. Den norra delen har genom historien haft namn som Botzmans strede c:a 1435, Mörka porten c:a 1750 och Östra Hamngränd c:a 1850 för att nämna några.

Idag plågas gatan ganska ofta av stillastående biltrafik, då trafikljusen vid hotell Savoy sällan släpper förbi mer än 4-6 bilar per grönperiod. Ett modernt dilemma som inte blir helt bra förrän trafikvolymen till Stortorget begränsas. Dock blev Hamngatan för några år sedan vackrare med ny gatsten och hängande blommor och ny gatubelysning.

I gatuplanet finns ett tiotal butiker och en del av dessa arbetar aktivt med att intressera de passerande för och med sin skyltning. Blomsterpigan är ett bra exempel

En fasadskylt om Alexander Roslin

Alexander Roslin

En av sin tids mest berömda konstnärer.
Porträttör av Gustav III, Katarina den Stora

Roslinskylt
Fasadskylt på huset

och Ludvig XV, ledamot av svenska och franska Konstakademierna, föddes den 15 juli 1718
i gård No 337, belägen där Hamngatan löper idag.
Dog i sin ämbetsbostad i Louvren Paris den 5 juli 1793

Roslin suedois

Malmö museum har några porträtt av Roslin och en läsvärd inledningstext om hans liv.

I varje fall en av målningarna är signerad che Roslin (chevalier Roslin). I september 2007 öppnade Nationalmuseum en stor Roslinutställning som sedan gick vidare till Versailles. Man känner idag till c:a 350 verk av Roslin, men det antas finnas betydligt fler.

Roslin furstinna
Furstinnan Golitsyn, 1777
Roslin Damen med slöjan
Damen med slöjan, 1768
Elisabeth II
Elisabeth II, 2001

Drygt 200 år efter Roslins framgång som porträttmålare är ett det ett annat sätt att fånga själ, person och makt som hyllas. Lucian Freud ställer ut på Louisiana i Danmark till den 27 jan 2008 presenteras så här - Lucian Freud↗ enW, barnebarn af psykoanalysens pioner Sigmund Freud, regnes for være den vigtigste nu levende figurative maler. Läs en recension av Freuds utställning. Hans porträtt av Elisabeth II väckte stor debatti England.

Damen med slöjan är Roslins hustru Marie Suzanne Giroust. Hon var 16 år yngre än Roslin och hade i unga år blivit föräldralös, men hade via arv råd att studera. Hon ville bli konstnär och antogs på porträttlinjen 1770 vid l’Académie royale, en institution som sedan länge är borta och idag kan sägas ingå i l'Institut de Fance. Hon dog 1772.

Målningen ställdes ut på Salongen 1769. I boken Alexander Roslin av Magnus Olausson, kan läsas Maskeraden som motiv i konsten hade varit omhuldad i Frankrike sedan barocken. ... under rokokon ersattes gravallvaret med lekfullhet som ibland tog nästan vanvördiga drag. Målningen av hustrun heter Une Tète de femme ajousté à la Bolonaise.

Som titeln visar återger målning en kvinna med ansiktet till hälften dolt bakom en svart slöja och tillika solfjäder ... Genom sin kombination av maskerad och långt driven illusionism leker Roslin en viss kurragömmalek med betraktaren. Den sköna hustrun blev på detta raffinerade vis en av konsthistoriens mest kända lockfåglar.

Damen med slöjan gavs ut som frimärke 1972 i Postverkets serie Gustaviansk konst.

Lucian Freud har sagt att jag målar vad jag ser. Alexander Roslin↗ svW hade både andra ögon och andra avsikter.

Stortorget
Utsikt mot Stortorget från femte våningen
Hamngatan 4
Bilden visar originalritningen från 1912, samt det område där det nu finns kontorsutrymmen i 2 plan.

Skapad: Senast ändrad: