home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Norra Vallgatan 64, Malmö

TEMAN: Trianon fastigheter | Hus

Norra Vallgatan 64 i Malmö
Norra Vallgatan 64

Tre välkända hus vid kanalen

Butiker och andra företag ↓

Dessa hus kan med fördel betraktas från andra sidan kanalen. Man kommer på lagom avstånd för att de ska kunna ses som en triptyk. Savoy hotell med sitt karaktäristiska torn kantar Hamngatan som för till Stortorget. [Det vackra gula huset] är äldst. I mitten ser vi ett av Malmö ståtligaste hus. Stuckaturerna är värda en närbild - Mer om husets historia ↓

Figur

Skånepalatset

Huset har ofta kallats Skånepalatset. Dels för att försäkringsbolaget Skåne byggde och hade kontor i huset, dels för att det är klart ståtligt med sina många stuckaturer och ornament. Vad håller hon i handen? Mer om utsmyckningarna ↓

Interiör Norra Vallgatan 64

Interiörer

För 100 år sedan kunde man gå in i denna eleganta lokal och sköta sina försäkringsärenden. I rummet bredvid satt kontorister i långa rader. Hur ser detta rum ut idag? Är takpanelen borta, pelarna inklädda och taklampan ersatt med spotlights? Mer om interiören ↓

Norra Vallgatan 64 panorama

Utsikt från en gammal strandlinje

Norra Vallgatan var länge gränsen mot havet. Följ med till femte våningen ↓

Norra Vallgatan 64 c:a 1905
C:a 1905. Med tillstånd av Centrum för Näringslivshistoria. Himmel av IDstories.se

Ett hus vid kanalen

Idag ska fartygen vara både mindre och avmastade för att kunna lägga till framför Vallgatan 64. Västra kanalhamnen var i mitten på 1800-talet drygt 4 meter djup, viket tillät både skutor och mindre ångfartyg att angöra denna centrala brygga.

Savoy hotell till vänster om Norra Vallgtan 64 var ännu inte byggt. Hotellet hette ännu Horn och är bl a känt tack vare en otrolig gourmandmåltid i Bock i Örtagård av Frithiof Nilsson Piraten. Ej heller hade man till höger om huset rest statyn av [Frans Suell] - gjordes 1915 - för att hedra initiativtagaren till Malmös första egentliga hamn.

Huset är ritat av de i Skåne kända arkitekterna Alfred Arwidius och Fredrik Sundbärg ↗ svW, som senare blev stadsarkitekt i Landskrona. Ett tillfälligheternas spel är att hans efterträdare [Frans Ekelund] ritade (egentligen ritade om från grunden) det hus som idag är Hotell Savoy.

Ett hus från förra sekelskiftet byggdes inte med färdiga betongelement och fick en putsad fasad. Nej, här handlar det om bohusgranit ↗ svW i barockinspirerad högrenässans, flyglade torn och ovanligt riklig ornamentering och stuckatur. Men bakom vilande hjältar - se bild nedan - hittar vi trots allt nymodigheten armerad betong. Den uppfanns, enligt franska källor, 1879 av fransmannen François Hennebique ↗ enW .

Norra Vallgatan 64 Malmö

En portal med klass

Tänk 1914. Baltiska utställningen ska invigas. Festligheterna är ännu inte avbrutna av de ödesdigra skotten i Sarajevo och gäster från Europa och Ryssland anländer med båt eller tåg till Malmö hamn.

De ser kanaler med båtar, det eleganta Hotell Savoy, den breddade [Hamngatan] och denna pampiga portal och kom fram till [Stortorget].

Man kan läsa mer om stuckaturen på detta och andra hus i boken På Malmös fasader av Jan Hemmel och Martine Castoriano (foto).

Är stuckatur synlig?

Stuckatur är idag inte någon markör av vare sig makt, modernitet eller mod. Detta betyder att stuckaturerna och ornamenten smält in i bakgrunden och sällan får blicken att stanna. Vi skulle kanske måla dom blå? Inte det. OK.

Norra Vallgatan 64 har fler figurer som är värd att se närmare på. Innan vi hastar vidare kan vi notera att i varje fall en av figurerna ovan håller ett timglas i sin hand - för att markera alltings förgänglighet. Sic transit gloria mundi - så förgås all världens härlighet är ett välkänt latincitat.

Norra Vallgatan 64 Malmö
C:a 1904. Från Skanskas arkiv på Centrum för Näringslivshistoria. Med publiceringstillstånd.

Hamngatan till vänster är ännu inte breddad och hotell Savoy är inte ombyggt.

Norra Vallgatan 3
Norra Vallgatan 64 sedd från Frans Suellsgatan
Figur
Figur

Känslouttryck i sten

Mer historia

På husfasaden står 1904. Året därpå flyttade den förste ägaren in. Det var försäkringsbolaget Skåne. Egentligen hette det Brand- och Lifförsäkrings aktiebolaget Skåne. Bolaget hade grundats 1884, men verksamheten hade expanderat och man behövde nya lokaler.

I samma hus flyttade också de närstående försäkringsbolagen Malmö och Aurora in. Idag skulle vi sägas att de tre bolagen blev mest kända under det gemensamma varumärket Skåne. Dessa bolag blev senare en av de många bifloder som mynnade ut i Skandia. Huset ägdes av Skandia fram till 1999.

I folkmun kallades huset ofta för Skånepalatset.

Kvarteret heter Mercurius och är uppkallat efter en romersk gud. Han var skyddspatron för handel och köpmän. Ett passande kvartersnamn när Frans Suell står staty nedanför huset.

I början av 1900-talet låg Café Continental i hörnan Hamngatan/Norra Vallgatan. Hör av dig om du har en interiörbild. Caféet drevs av Fritz Lendrop, vars son Lars Lendrop uppenbarligen trivdes i kvarten, eftersom han senare drev både Savoy tvärs över gatan och Kockska krogen runt hörnet och ett stenkast bort.

Väggmålning

Parta tuere. Memento mori

Denna inskription och uppmaning finns på flera väggtavlor i entrén och på fasaden. Dessutom fanns devisen på försäkringsbreven tillsammans med en stilig logotyp föreställande en örn hållandes i klorna en banderoll med den latinska texten. (tack Jon Westergren)

Vad kan den betyda? I boken på Malmös fasader sägs det betyda ungefär Vårda dina ägodelar kom ihåg att du ska dö.

Mina 3 terminer som latinstudent räcker inte för att verkligen reda ut betydelsen av denna devis. Tack vare korrespondens med professorn i latin vid Lunds universitet Anders Piltz vet jag nu följande;

Raderna är hämtade ur en bönebok skriven av en anglikansk kyrkoman Ambrose Bonwicke ↗ enW (1655 - 1722). Översättningen är gjord av Anders Piltz. Vår devis finns på sista raden.

Fide Deo, dic saepe preces, peccare caveto,
Lita på Gud, be dina böner ofta, sky synden,
Sis humilis, pacem dilige, magna fuge.
ar ödmjuk, älska friden/freden, fly det storvulna.
Multa audi, dic pauca, tace abdita, scito minori
Lyssna till mycket, säg litet, håll tyst med det du fått veta
Parcere, maiori cedere, ferre parem.
Var skonsam mot den som står under dig, ha vett att vika för den som står över dig, uthärda din jämlike.
Propria fac, persolve fidem, sis aequus egenis,
Sköt ditt, var trofast, var rättsinning mot de fattiga,
Parta tuere, pati disce, memento mori.
Bevara din egendom, lär dig lida, kom ihåg att du skall dö.

Det vore intressant att veta varför de utvalda raderna sitter just på detta hus. Eftersom devisen finns på flera ställen och vid entrén, har man troligen haft en vilja att kommunicera ett budskap. Men till vem? Och vad är budskapet?

Bolaget som byggde huset sålde brand- och livförsäkringar. Kan raderna varit en moralisk uppmaning till nuvarande och potentiella kunder? Men hur många kunder förstod latin?

Norra Vallgatan 64
C:a 1905. Med tillstånd av Centrum för Näringslivshistoria.
Norra Vallgatan 64 2007
Samma lokal som ovan. 2007. Foto JS/IDstories.

Samma rum?

Man känner lätt igen pelarna och dörren till vänster. De ljusblå väggarna kan vara målade gipsskivor som sitter utanpå den gamla väggpaneleringen. Bilden är något retuscherad.

Norra Vallgatan 64 trappa

Trappa eller hiss?

Äldre hus som har både trappa och hiss erbjuder en valmöjlighet. En stund i en trång hiss med en interiör som sällan motsvarar fastighetens kvaliteter ELLER en stärkande promenad, mikromotion, med vackra fönster som sällskap. Nu går vi till de högsta våningarna för att blicka ut över hamnen och Öresund

Hamnutsikt

Malmö Börshus i centrum. Till vänster Malmö högskolas rektorskontor. Till höger Centralstationen. Bron till höger heter Mälarbron. Den byggdes 1841 som en vindbrygga. Byggdes om till klaff- och svängbro 1865 och blev fast bro 1914 inför Baltiska utställningen. Ritad av Harald Boklund. Ombyggd 2002.

Norra Vallgatan 64 Malmö

Riklig utsmyckning även högt upp.

[Turning torso] syns nästan överallt över allt.

Norra Vallgatan 64 Malmö
En delvis inpackad centralstation. Slagthuset i bakgrunden. Modern stadsuggla.

Skapad: Senast ändrad: