homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Sankt Johannesgatan 5, Rådmansgatan 11 Malmö

Kv. Abbotten 14B

Sankt Johannesgatan 5 - Rådmansgatan 11

Sankt Johannesgatan 5 - Rådmansgatan 11

Grosshandlaren Carl Österberg och hans hustru Augusta, donerade en betydande summa och en avgiftsfri tomt till Malmö Stad för upprättande av ett hem för behövande änkor och oförsörjda döttrar till handelsmännen.

Huset byggdes 1910 och innehöll ursprungligen 24 små lägenheter. Stilmässigt kan fasaden betecknas som "nygotisk medeltidsromantik" och ritades av den då välkände byggmästaren Axel Stenberg.

Kunskapstorget och uppslagsverket BiBB

Fasadskyltar

MKB har gjort en serie gjutna fasadskyltar på några av sina hus som kort berättar om husets historia.

Dessa fasadskyltar (hur många finns det?) skulle med fördel kunna kombineras med IDskyltar och IDstories.

Hustavla

Tavla på fasaden

Skapad: Senast ändrad:

Annan sponsor är möjlig