home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Sankt Johannesgatan 5, Rådmansgatan 11 Malmö

TEMAN: Hus | Malmö

Kv. Abbotten 14B
Sankt Johannesgatan 5 - Rådmansgatan 11

Sankt Johannesgatan 5 - Rådmansgatan 11

Grosshandlaren Carl Österberg och hans hustru Augusta, donerade en betydande summa och en avgiftsfri tomt till Malmö Stad för upprättande av ett hem för behövande änkor och oförsörjda döttrar till handelsmännen.

Huset byggdes 1910 och innehöll ursprungligen 24 små lägenheter. Stilmässigt kan fasaden betecknas som "nygotisk medeltidsromantik" och ritades av den då välkände byggmästaren Axel Stenberg.

Fasadskyltar

MKB har gjort en serie gjutna fasadskyltar på några av sina hus som kort berättar om husets historia.

Dessa fasadskyltar (hur många finns det?) skulle med fördel kunna kombineras med IDskyltar och IDstories.

Hustavla
Tavla på fasaden

Grosshandlaren Carl och hans hustru Augusta Österberg donerade en betydande summa och en avgiftsfri tomt till Malmö stad för "upprättandet av ett hem för behövande och ogifta änkor och oförsörjda döttrar till handelsmännen".
  Huset byggdes 1910 och innehöll ursprungligen 24 smålägenheter. Stilmässigt kan fasaden betecknas som nygotisk medeltidsromatik. Tidsstypisk med sin röda tegelfasad som vilar på en granitsockel. Murverket är rikt dekorerat och fönstren spröjsade.
  Den välkände byggmästaren Axel Stenberg ritade huset. Stenberg hade inte någon arkitektexamen men en stor kunskap om byggteknik och känsla för arkitektur. Under 1800-talet var det inte ovanligt att byggmästarna själva fungerade som arkitekter.
  Stenberg var även en driftig affärsman och förmögen fastighetsägare. Han ritade flera industribyggnader bl a till Kockums, och ett antal flerfamiljehus i både Malmö och Lund.
  Interiört byggdes fastigheten om 1975 men fasaderna lämnades orörda. Den väl tilltagna gården anlades ursprungligen som en köks- och fruktträdgård för att bidra till hyresgästerns försörjning.

Skapad: Senast ändrad: