home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Nell Walden

TEMAN: Landskrona | Personer

Nell Walden
Nell Walden 1887 - 1973

Nell Walden

Nell Walden var en ovanligt begåvad, mångsidig och energisk kvinna. Prästdottern från Landskrona, med efternamn efter en amerikansk roman, som hon fick när hon gifte sig med en tysk förläggare. Mer om hur Nell fick namnet Walden ↓

Nell - i dopattesten stod Nelly - Roslund räknas som Sveriges första kvinnliga abstrakta konstnär och var en central person i den tyska Der Sturm rörelsen.

Besök Landskrona museum och se de sex rum som handlar om Nell Walden och Der Sturm. Några tidiga verk ↓

Bokomslag
Bok om Nell Walden och Der Sturm

Nell i Stormen - Der Sturm

Sekelskiften lockar fram mer än vanliga nyårsförvänt- ningar. Än en gång ska det gamla ordentlig ut.

Flyg, bilar, motorer, livsfarliga tåg som körde mer än 30 km/timmen, och telefoner och elektrifiering. Inte undra på att konstnärer inom alla områden hade en begynnande ny värld att förhålla sig till.

Futuristerna i Italien skrev manifest. Kompositörer skrev maskinmusik och kubisterna styckade sina porträtt i vridna moduler, nästan precis som de stora industrialisterna styckade arbetet i tidsmoduler.

I Tyskland skapades konstnärsgrupper som Der Blaue Reiter och Die Brücke. Mer om Der Sturm ↓

Nell Walden i Landskrona

Nell Roslund första intresse var musik och hon tar en organistexamen i Lund. Föräldrarna bjuder henne och hennes syster på en resa till Lübeck. Intresset för Tyskland och tysk kultur slår rot direkt. Hemma i Landskrona träffar Nell en sprudlande kvinna från Berlin, Gertrud Schlasberg som 1907 gift sig med en svensk konfektionsfabrikör.

Det är hemma hos Gertrud som Nell, förlovad med en svensk officer, ser tidskriften Der Sturm och senare träffar sin första make, Herwarth Walden.

nell_och_herwarth

Nell gifter sig
med Herwarth Walden

Nell och Gertrud Schlasberg träffas ofta talar tyska och tysk kultur. En efter- middag finns Herwarth Walden där, han är bror till Gertrud och är musiker, förläggare och grundare av tidskriften Der Sturm. Nells liv ändras.

Nell skriver Jag blev verkligen överraskad! Som han såg ut! Blont långt hår, vitt ansikte med blåa, närsynta ögon bakom ett par brillor. Och hans händer! Mycket fina musikerhänder! Han spelade egna kompositioner. Han gjorde starkt intryck på mig. Ja, jag blev alldeles hänförd!

Jag blev mycket imponerad av både honom och hans musik. Det blev några härliga timmar. När Herwarth fick höra hur intresserad jag var av hans tidskrift, lovade han att skicka mig den regelbundet. När jag hade gått sa han till sin syster: "Den där fröken Nell Roslund ska bli min fru!"
Läs Nell i Stormen om vad Gertrud svarade:

Om Herwarth Walden

Herwarth Levin föddes 1878. Han var musikaliskt begåvad och komponerade och spelade piano. Han gifte sig med den tyska lyrikern Else Lasker-Schüler, som tyckte att han skulle byta namn till Walden.

1854 publicerade den amerikanske författaren Henry David Thoreau↗ enW sin bok Walden. Den är en lite idylliserad skildring av ett enkelt vardagligt liv nära och i naturen, men är också en kritik av det framväxande moderna samhället. Thoreau bodde i två år vid en tjärn, i ett hus han själv byggt. Det sägs ibland att han bodde ensam i skogen, men han hade en jämn ström av besökare och fick sina kläder tvättade. Boken är en amerikansk klassiker, som också inspirerade anarkister och personer som Tolstoj och Gandhi. Första svenska utgåvan, översatt av av Frans G Bengtsson, kom 1924. 2006 kom en nyöversättning på Natur och Kultur.

Herwarth gifter sig 1912 med Nell Roslund. Dom är gifta till 1924, då Nell tar avstånd från Herwarths samhällsomstörtande ideal. Herwarth blir ordförande i föreningen Sovjetunionens vänner i Tyskland och flyttar till Ryssland 1933. 1941 blir han häktad och dör i fångenskap.

Waldens och Schlasbergs
Familjerna Schlasberg och Walden
Nell Walden
Nell Walden

Bilder på och av Nell Walden

Bilden till vänster är paret Walden på utflykt i Köpenhamn med Gertrud och Henning Schlasberg (denna textförfattares farfars bror). Till höger ses en mondän och mycket elegant kvinna intagande te/kaffe i berlinsk salongsmiljö. En del av denna bild finns som porträtt högst upp. Där är tavlan kvar, för att markera närhet till konst och kultur.

Flera av konstnärerna i Der Sturm har målat, tecknat eller skulpterat Nell Walden. Hon var både konstnär med egen skaparkraft och en inspirationskälla och organisatör för mycket inom Der Sturm rörelsen.

Fil dr Jessica Sjöholm publicerade 2002 en artikel om 'Nell Walden, sedd ur ett genusperspektiv'. Den är mycket läsvärd och tar bland annat upp uttrycket Künstlerehepaar, dvs Konstnärspar som ett begrepp och koncept.

Herwarth var kritiker, polemiker och konstteoretisk författare; han var normskapare och banbrytare inom det tyska avantgardet. Nell var medkombattant, ständig sekreterare och ”geniets” vackra hustru. Herwart var radikal, Sturmrörelsens grundare och en ekonomisk risktagare. Nell var småborgerlig, konventionell och verksamhetens trogna finansiär. Att Der Sturm var beroende av bådas insatser verkar inte ha förespeglat någon hittills.

I de flesta sammanhang där Nell Walden omnämns hamnar hennes arbete i skuggan av hennes skönhet. På klassiskt vis hyllas han för det han gjorde och hon för det hon var. Detta återspeglades också ofta när Sturmkonstnärer porträtterade paret Walden. En genomgång av ett, förvisso begränsat, antal porträtt visar att Herwarth avbildas som dynamisk, kraftfull och intensiv, formspråket i porträtten av Nell är däremot statiskt och tar främst fasta på en mimetisk återgivning av hennes yttre drag.

Nell_Walden_och_Hannes_Urech
Nell Walden och hennes sista man Hannes Urech

Nell Walden efter 1924

Skilsmässan från Herwarth Walden blev en ny vändpunkt i hennes liv. Hon arbetade dock vidare med Der Sturm i ytterligare två år. Nell gifte om sig med den judiske läkaren Hans Heimann, som mördades av nazisterna. Detta tog hon mycket hårt och blev tillfälligt blind. Hon flyttade 1924 till Schweiz och arbetade vidare med både sitt eget konstnärsskap och med att dokumentera Der Sturm. Hon publicerade bl a två böcker om Herwarth Walden och Der Sturm - se nedan.

Nell Walden gifte 1940 om sig med den schweiziske idrottspedagogen Hannes Urech och levde ett bra liv med honom till 1963, då han avled. Nells kontakter med Landskrona ökar och Landskrona museum får hennes kvarlåtenskap när hon avlider 1975. Man kan se en film på muséet, där Nell Walden intervjuas om sitt liv. Stora delar av hennes konstsamling gick på auktion 1954 och några delar finns också bl a i Stockholm och i Bern.

Museichefen i Landskrona vid den tiden - Sven B Ek, som skrivit mycket uppskattande om sina möten med Nell Walden, strödde hennes aska i Öresund. Cirkeln var sluten för en fascinerande levnadsresa. Bild på gravplatsen

Der_sturm_kokoschka

Der Sturm var en tidskrift som utkom Tyskland mellan 1910 och 1932. Den var ett viktigt forum för tysk expressionism inom konst, litteratur, teater och musik. Der Sturm grundades av Herwarth Walden. Den utkom först varje vecka och senare två gånger i månaden. 1970 gjordes en nytryckning av alla utgåvorna. Läs mer om Der Sturm på tyska ↗ deW.

I Der Sturms galleri hade man 1913 en viktig utställning som kallades Den första tyska Höstsalongen. Den var ett genombrott och många idag berömda konstnärer deltog i utställningen.

Den blå ryttaren

Kandinskymålning
Den blå ryttaren

1911 skapade några konstnärer en ny gruppering - Der Blaue Reiter ↗ enW. Bland grundarna fanns Wassily Kandinsky ↗ enW, Franz Marc ↗ svW, August Macke ↗ enW och Paul Klee. Gruppen höll samman till första världskrigets utbrott 1914. Några av medlemmarna dog i kriget. En annan kortlivad gruppering hette Die Brücke ↗ enW

Herwart_walden_kokoschka
Porträtt på Herwart Walden, av Oskar Kokoschka

Herwarth Walden och hustrun Nell är mycket engagerade och aktiva. Der Sturm blir lite av ett varumärke och verksamheten byggs ut med galleri, förlag, produktion av konstvykort, teater och undervisning. Läs mer i den utmärkta introduktionen Nell i Stormen.

År 2000 hade Kulturen i Lund i samarbete med Museums- und Kunstvereins Osnabrück en utställning som hette Svenskt avantgarde och Der Sturm i Berlin. Denna katalog är ett måste om man vill fördjupa sig i Der Sturm och Herwart Walden. Den innehåller också bra artiklar om GAN med flera.

Freya Mühlhaupt har skrivit en bitvis kritisk artikelom Herwarth Walden. Hon skriver också att Nell Waldens beskrivning - i sina böcker - av paret Waldens roll under första världskriget har visat sig vara en kraftigt förskönad framställning. Bland annat har framkommit att Herwarth Walden var avlönad av tyska staten, för att få publicerat tyskvänliga artiklar i skandinavisk press. Efter krigsslutet 1918 gick det sämre för Der Sturm och man fick redan 1917 en överlägsen tidningskonkurrent som hette Das Kunstblatt. Der Sturms galleriverksamhet blev efter världskrigets slut, också i ett europeiskt perspektiv, mindre unikt och viktigt.

composition
composition

Composition. C:a 1920

akvarell
Nell Walden

Akvarell på papper c:a 1920

Nell Walden 1915. 2 skilda konstverk. Bilderna till höger är delförstoringar. Bilderna är publicerade med tillstånd av Landskrona Museum.

Nell Walden som konstnär

Nell Walden har utan tvekan en viktig plats i svensk konsthistoria. Hon är unik både genom att vara Sveriges första kvinnliga abstrakta konstnär, och för sin gärning i och för konströrelsen Der Sturm.

Åk till Landskrona Museum och se den permanenta utställningen om och av Nell Walden. Där hänger drygt 100 verk av Nell Walden. Alla donerade av konstnärinnan.

Verken visar hennes arbeten inom flera olika tekniker. Olja, akvarell, tuschteckningar, tempera, glasmålningar med mera. Sina glasmålningar (Hinterglasbilder på tyska) ställde hon ut första gången i april 1917 på Der Sturms galleri i Berlin. Hon hade bl a blivit inspirerad av konstnärinnan Gabriele Münter, idag kanske mest känd för att hon levde med Kandinsky.

Såvitt författaren av dessa rader vet, finns idag ingen bok, utöver några kortare häften från Landskrona museum - som presenterar Nell Waldens arbete. Den utmärkta boken Nell i Stormen är en skildring av hennes liv i relation till Der Sturm, men där finns inga av hennes egna verk.

Göterborgs konstmuseum har den 28 februari - 27maj 2007 en utställning om Moderna Kvinnor, Kvinnliga målare i Norden 1910 - 1930. Nell Walden är dock inte med.

Minnessten
Minnessten för Nell walden och Hannes Urech
minnessten_text
Askan efter Nell Walden spreds i Öresund.
DIE LIEBE HÖRET NIMMER AUF - Kärleken tar aldrig slut.

Gravplatsen finns på Landskrona nya kyrkogård i kvarter 35.

Skapad: Senast ändrad: