home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Nils Werngren

TEMAN: Kyrkogårdar | Personer

Nils werngren
Nils Werngren i mogen ålder

Nils Werngren

1815 - 1897
Sjökapten och jorden-runt-seglare.

Det skulle böjas i tid… redan som tolvåring gick Nils Werngren till sjöss som skeppspojke. För säkerhets skull med sin egen far som kapten. Det blev med åren andra fartyg och andra kaptener, resorna blev längre och kunnandet ökade liksom erfarenheten. Han var bl.a. med om kriget mellan Texas och Mexico - som ofrivillig!

1839 återvände han till sin födelsestad, Malmö. Här tog han skepparexamen och fick sitt första befäl.

I Stockholm satt samtidigt en annan skåning, en redare vid namn C.F. Liljewalch, och hade problem. En äventyrare vid namn kapten Ringman hade lyckats dupera Stockholmsbörsen att han gjort sig rikedomar i Söderhavet och i Australien. Man köpte då in och utrustade brigantinen Mary Ann som med last av redskap, byggmaterial och havre skulle bli det första fartyg under svensk flagg att styra mot Australien.

Problem uppstod då Ringmans krediter i England inte visade sig vara i ordning och Nils Werngren fick befälet på skeppet för att reda ut härvan. Werngren for med Mary Ann till England. Här fick man underrättelser från Sidney om att Ringman var en ”stor skälm och bedragare”. Då man inte kunde komma överens beslöt rederiet i Stockholm att Werngren skulle segla till Australien för att sälja lasten med största möjliga vinst.

Han seglade med ett minimum av besättning från Isle of Wight den 16 december 1839. Tre månader senare ankrar han upp utanför Sidney.

Här hade man endast luddiga begrepp om var Sverige ligger och man saknar signal för att ange att ett svenskt skepp är på ingång, så kapten Werngren går i hamn under ”okänd flagg”.

Här sålde han snabbt sin last och skapade kontakter för fortsatt handel mellan Sverige och Australien. För sin fortsatta resa behövde han nu en last, det blev kol att avsätta i Chile. Det tog 75 dagar att segla till Valparaiso där kolet lossades. Ny last togs in i Huasco, denna gång kopparmalm.

segelfartyg
Den enda bild som finns av Mary-Ann, Sveriges första världsomseglare.

Nu tog man sikte på England, rundade Kap Horn vid jultid och gick efter fyra månader in i Swanseas hamn. Här lossades malmen och ny last av salt togs in för Sverige.

Den 3 maj 1841 anlöpte man Stockholm. Om detta skrev dåtidens tidningar endast en notis:
”Med skepparen Werngren från Swansea, C.F. Liljewalch, 1050 tunnor salt”

Det var det hela, inga flaggspel, inga raketer, inga intervjuer. Kapten Werngren hade då med Mary Ann som första svenska fartyg seglat 34.393 sjömil jorden runt på 316 dygn.

Werngren gjorde genom åren många världsomseglingar. Om några av dessa finns att läsa i två böcker. (Se nedan.) Vill du veta mer om äventyren längs vägen så rekomenderar vi dessa. Här har vi bara redogjort för själva resan.

Werngren återvände till Malmö och var befälhavare på ångfartyg under många år. Han blev med tiden en välbeställd man och ägnade mycket tid åt sjömännens utbildning och välfärd.

Han blev hedersmedlem i Malmö Sjöfartsförening och satt i flera styrelser.

Kuriosa:
När Wiesbadener Yacht-Club år 2001 arrangerade Wiesbadens 25:e stadsmästerskap i segling, van Rudi Schäfer H-Boot-klassen med båten ”Nils Werngren”!
Nils Werngren

Gravplats på [Gamla kyrkogården] som är granne med [Gustaf Adolfs Torg].

Skapad: Senast ändrad: