homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Öresundshuset - Hans Michelsensgatan 9

Helikoptervy_hamninloppet

Öresundshuset - Hans Michelsensgatan 9

Öresundshuset byggdes i början på 1970-talet. Det är 14 våningar högt och de flesta hyresgäster har en spännande utsikt över hamnen eller järnvägsområdet och staden. Hans Michelsen ( svW) var rådman i Malmö på 1500-talet. Öresundshuset syns tydligt i denna flygbild  plus av hamninloppet.

Läs mer om husets historia och närmiljö.  plus
I augusti 2010 invigdes en keramiktavla av Gunilla Wallin.  plus

Huset ligger alltmer centralt i det nya Malmö och erbjuder moderna kontorslokaler. Lokalerna uthyres företrädesvis i hela våningsplan.

Öresundshuset

Öresundshuset från väster

Hamninloppetimalmo2006

Malmö hamn 2006. Öresundshuset är till vänster i bilden (foto Öresundshuset)

Öresundshuset i Malmö

Oresundshuset

Kvarteret heter Flintrännan.

Flintrännan är en internationell farled i Öresund. Den går mellan de bägge fyrarna Flintrännan NO och Flintrännan SV.

Flintrännan har ett max djupgående på 7 meter genom rännan.

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida

 

Öresundshuset byggdes 1972 och ritades av Tage Möller Arkitektbyrå. Stil och utformning är inspirerat av Hötorgsskraporna i Stockholm.

Lokalytan är 10.500 kvm och det finns ett P-hus med 350 platser.

Invigning av konstverk

Teamet som sköter huset Per Brorsson, Karolina Käck Norell
och Arne Widerström är redo.

Ett flertal inbjudna vänner avvaktar med spänning "the moment" när tavlan ska avtäckas.

Keramik av Gunilla Wallin

Keramisk Stjärnhimmel av Gunilla Wallin

Skapad: Senast ändrad: