home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Sturup Park Golf

TEMAN: TEMAN: Golf | Innovationer

Sturup flygplats
Även golfbanor startar och landar - ibland hårt

Från Sturup Park golf till Dropgolf Park

I januari 2014 meddelade ägaren av Sturup Parks golfanläggning att klubben omgående ska läggas ner och banan läggas i malpåse. Man kunde också läsa att det huvudsakliga skälet var den dåliga lönsamheten ... beroende på faktorer som företaget inte kunnat påverka.

Det fanns dock en lite mer hoppfull mening för de många som trivts bra med banan och klubben. Sten Ericsson, VD och ägarfamilj, skriver ... De åtgärder som behövs för konservering och säkerställning av anläggningarna kommer att vara genomförda senast under maj 2014 ... Vi vill betona att förändrade omständigheter kan leda till nya beslut i framtiden.

Golfbanans historia började på tidigt 90-tal när Magnus Ericsson går runt i den vackra naturen vid Börringe Kloster och funderar på om man där skulle kunna skapa något utöver det traditionella skogs- och jordbruket. Funderingar som resulterade i en vision om en företagsby och en golfanläggning.

Magnus Ericsson förtjänar respekt för sin vision, sin energi och sin uthållighet med att förverkliga de stora planerna. Anläggningen har gett många personer upplevelser och golfintresse för livet. Mer om visionen ↓

Kan man lägga en golfbana i malpåse - och Varför?

Aktuellt i juli 2015

Ospelbart och saknar framtid.

Det finns två möjligheter: ägarfamiljen menar vad de säger om att förändrade omständigheter kan leda till nya beslut eller är det mest retorik. Svaret kommer att kunna avläsas i hur golfanläggningen sköts och hur ägarfamiljen kommunicerar med omvärlden. Den 1 juli publicerade Sydsvenskan denna intervju med Sten Ericsson. Intressant att han tar upp Dropgolf, även om han har helt fel om Dropgolfs härkomst.

Det finns många sätt att lägga en golfbana i malpåse. Att göra ingenting och se om det ringer någon en dag och vill öppna en golfbana är ingen strategi. Det krävs en smart skötselplan och en Förvaringsbudget. Mer om skötselplanen ↓

Fel strategi och svagt management

Det är enklast att säga som det är. Visionen klarade inte mötet med verkligheten, strategin ändrades inte i tid och ledande personer hade inte tillräcklig kompetens och erfarenhet att utveckla, leda och marknadsföra såväl en företagsby som en golfanläggning. Många har i samtal framfört att golfbanans ledning tyvärr inte var tillräckligt skicklig för sin uppgift. Sedan måste man ha lite tur - och rätt timing - för att lyckas.

Att tala om att den dåliga lönsamheten berodde på faktorer som företaget inte kunnat påverka är i allt väsentligt fel och förhindrar en konstruktiv analys av vad som hände och vad som eventuellt är möjligt i framtiden.

Några tycker kanske att jag är väl kritisk i min bedömning - då det inte är lätt att driva en golfklubb i dessa tider - men det hade självklart gått att driva en golfbana med de förutsättningar som Sturup Park golf hade med en väsentligt bättre lönsamhet. Mer om management ↓

sädesärla
Ärligt talat, en röksvamp är ingen golfboll

Tour-fällan

Det är mycket dyrt att bygga golfbanor för Tour-tävlingar. Proffsen slår längre och längre och banorna görs allt svårare, gärna med greener som salsgolv. Allt som på TV.

Sturup Park golf var inte tänkt som en golfbana som t ex närliggande Bokskogen eller Assartorp, det var en golfanläggning som var en del i en större vision med en företagsby som i marknadsföringen sades ha plats för 10.000 arbetsplatser.

Vi har ambitionen att bli en av de största golf- anläggningarna i Sverige, ja av internationellt snitt.   Magnus Ericsson

2009 öppnade också PGA National-banan i Bara - c:a 2 mil och 15-20 bilminuter närmare Malmö - med tydliga ambitioner att skapa en internationell mästerskapsbana. Med Mats Paulsson Bjäreinvest/PEAB som storägare fanns god ekonomisk uthållighet.

Det blev därmed, som jag ser det, ett avgörande strategiskt misstag att fortsätta ambitionen att se och driva Sturup Park golf som en Tour-bana. Man behöver olika rådgivare för Tour-banor och Familje- och Företagsbanor. Banan fick minst 12 hål för mycket och det mesta blev överdimensionerat.

årtal

Fyra Nordea Tour tävlingar och toppbetyg i bannöjdhetsindex och Golf Digest banutvärdering. Många av de nödvändiga förutsättningarna fanns på plats, men inte alla.

Vilket inflytande hade styrelsen på anläggningens strategi och management? Många talar om pro:n Gunnar Muellers engagemang för klubben.

Visionen om en företagspark och en golfanläggning

Visionen föddes i en annan tid. Hade man då skrivit Google hade de flesta trott att det handlade om en felstavning av den ryske 1800-tals författaren Nikolaj Gogol. Mobiltelefoner gick inte ner i någons kavajficka, Mark Zuckerberg hade just börjat i första klass och forskningsbyn Ideon skulle snart fylla 10 år.

Det är många kommuner och investerare som drömt och drömmer om att etablera lokala Silicon Valley kluster. I böckerna om dessa visioner står att det är riktigt svårt. Magnus Ericsson såg framför sig kunskapsintensiva företag där medarbetarna fann extra kreativitet i närheten till naturen. Men man får oftast mer idéer i möten med andra än av möten med naturen. Svedala kommun hade varit glada för 100 nya jobb. Hade Ericsson byggt sitt kontor i Sturup Park, istället för i Lund, hade Sony idag nog inte haft några anställda i vår region. Det är ett gigantiskt kliv från lågavkastande arealer till högavkastande kvadratmeter.

1994 fick Sturup Business Park bygglov för att uppföra fastigheter på sin mark. Utöver ett mindre hus hände därefter inget på c:a 20 år, men för några år sedan kontaktade Magnus Ericsson Svedala kommun om förnyade bygglov - de tidigare hade förfallit - men stötte då på hårt motstånd från bland andra Swedavia som inte ville ha några störande hus ifall de skulle vilja bygga ytterligare en start- och landningsbana om 25-30 år. Av hemsidan att döma händer för närvarande inget i företagsparken.

golf green
En green en månad efter nerläggning, "idag" är de brunare

Hur förvarar man en golfbana?

Malpåse är att gammaldags uttryck för att skydda textilier från att bli hålätna av diverse kryp. Man bevarar en golfbana genom att sköta den, men även en golfbana som ska förvaras behöver skötas. En greenkeeper sa att en golfbana klarar en säsong utan skötsel, sedan är det kört. Jag har kontaktat några personer som kan ban- och greenskötsel och några råd för vad som behöver göras. Råd 1-3 kommer från Göran Hansson, bankonsulent på Sveriges Golfförbund.

Det krävs ungefär en person under växtperioden för att hålla en adekvat förvaringsstandard på banorna. Det kan tyckas vara en rimlig kostnad för att inte åstadkomma en väsentlig kapitalförstöring av en mycket välbyggd golfbana och samtidigt hålla anläggningen öppen för nya möjligheter.Jag hoppas kunna skriva att ägarna väljer denna skötselplan.

Idag är alla vattenledningar luftade, ban- och hålmarkeringar är borta och den siste banarbetaren slutade i april 2014. Jag tror att man måste vårda greenerna på lämpligt sätt för att undvika en i det närmsta total kapitalförstörelse. Det har spekulerats i hur mycket ägarna satsat och förlorat i detta golfprojekt. Det ingår inte bland de intressanta frågorna, som jag ser det.

Ägarfamiljen behöver en förvaringsstrategi

Om man funderar på att förvara allt blir det ingen omstart. Det krävs redan nu en strategi för en mindre skala och ett annat koncept. Det behöver krattas för en annan manege. Antalet medlemmar i svenska golfklubbar har nu minskat tio år i rad enligt Svenska Golfförbundets ordförande. En nerlagd bana ger märkligt nog möjligheter till innovationer som de etablerade banorna inte har incitament och vilja att pröva.

Företagsgolf är inte länge vad det var för några år sedan. Allt färre har tid att lägga en hel dag på en företagsgolf. Golfturism är en växande men krävande marknad. I ett samtal med Sten Ericsson säger han att om golfbanan skulle öpnna på nytt vore det bäst med ett nytt namn Båtar som brunnit får alltid ett nytt namn. En bra tanke som leder till namnet Börringe eller om man ska fokusera mer på ett nytt koncept - Dropgolf Park, se nedan.

Dropgolf Park

Jag har utvecklat ett koncept för golfspel med fokus på närspel som heter Dropgolf och kan spelas på alla banor. En vacker dag byggs det en bana som är specialdesignad för Dropgolf och den första har arbetsnamnet Dropgolf Park, en referens till att banan är skapad för att spela Dropgolf och att en sådan bana är mer parklik än vanliga golfbanor. (Ordet Park i Sturup Park golf var en referens till en planerad industripark.)

Jag tror att det är få länder som har mer än 30% kvinnliga golfspelare. Vilken möjlighet att skapa historia för framtiden. Golfbranschen och inte minst golfindustrin är överdrivet macho och distance crazy. Några måste visa golfvärlden att det kan göras annorlunda. Välkommen till Dropgolf Park. Dropgolf Park har ungefär 50% kvinnor - men minst 40% då jag inte är för kvotering - i styrelsen och i sina kommittéer. Det behövs ingen särskild herr- och damsektion. Den första klubbchefen är kanske en kvinna. Här finns plats för många idéer.

Var i världen öppnas en första Dropgolf Park?

Kan man skapa en Dropgolf Park på tidigare Sturup Park anläggningen? Det finns en del bra resurser på plats i form av konferenslokaler, mindre hotell (6 flerbäddsrum med kök), restaurang och en del andra lokaler. Det är sannolikt att ägarna har visst intresse av att dessa faciliteter ger intäkter.

hus
Tidigare administration
konferens
Byggnader för konferens- och restaurang

Ett litet konferensställe som detta i kombination med en 9-håls Dropgolf-bana kunde ha varit ett fungerande koncept. Själva banan kan skötas av EN person. En intressant fråga är vilka av dagens golfhål man ska välja? Tänkbara kriterier ...

Det finns en särskild berättelse om [Dropgolf Park] och dess banarkitektur, spelsätt, handikappregler, tidbokning (ingen) och mycket annat.

Vem bör (vill) lära sig Vad av Sturup Park golfs öde?

Management och lärdomar

Jag har talat med många klubbchefer och de säger ofta att morgondagens klubbar behöver vara mer olika. Hur olika koncept ser vi egentligen på golfmarknaden idag? Svenska Golfförbundet försöker marknadsföra att golfare lever fem år längre. Detta är fel och ovetenskapligt, men det finns ingen bana som optimerat hälsoaspekterna, ej heller någon som gör mer för kvinnor än män, ingen som har en dynamisk prissättning som snart vilket resebolag som helst och så vidare ... Differentierade banor som ligger nära varandra stärker bägge.

Tyvärr var det nog så att ägarna hade för mycket pengar att spendera på golfprojektet tills man en dag gjorde det enkla att stänga den kran man borde ha strypt - inte stängt - långt tidigare. När Magnus Ericsson 2010 köpte ett av Sveriges största säterier - Stäringe i Flens kommun i Södermanland - försvann den stora drivkraften i hela Sturup Park konceptet och golfbanans öde beseglades. Det fanns ingen kraft kvar att forma en mindre och mer hållbar vision.

Källor

När detta publicerades fanns hemsidorna uppe för Sturup Park golf och företagsbyn Sturup Business Park. Sten Ericsson har dock aviserat att de kan komma att stängas. Hemsidan för företagsbyn (nu stängd) var intressant då den hade en rad presentationer, med bland andra ägaren Magnus Ericsson och tidigare marknadschefen Jonas Nilsson, som tydligt visade de felaktiga antaganden och bedömningar de gjorde.

Det gör lite ont i golfsjälen

Jag mötte en ung golfare på banan häromdagen. Han tittade vemodigt utöver banorna och sa att det borde ha gått att driva banan, jag kan bara inte fatta att den bara ska försvinna. Det kanske finns lite för många golfbanor i Sverige, men många kämpar engagerat för sin bana. Det gör lite ont i alla sanna golfares själ att se en vacker green förvandlas till en vanskött gräsmatta i förorten.

Skapad: Senast ändrad: