TEMA
Kyrkogårdar i Lund

Alla platser || Landskrona | Lund | Malmö | Skåne | Kyrkogårdar

Med början 2002

Att vandra med dom som vilar

Kyrkogårdsförvaltningen i Lund, genom kyrkogårdschef Lars Borgström, och IDstories inledde ett samarbete 2002. Besökaren kan lätt få veta lite mer om en persons livsbana. Lars efterträdare Maria Lindberg är intresserad av nya IDstories och funderingar pågår.

Tjänsten är gratis för användaren, utöver vanlig trafikavgift om man använder SMS-funktionen. Förslag till nya berättelser, hör gärna av dig.

Johan Henrik Thomander

Bilden är klickbar

Bilden visar en så kallad IDskylt. Denna är i A5-format.

Alla IDskyltar har en fast webbadress till en IDstory för att underlätta för de som via mobilen vill surfa direkt till IDstoryn eller läsa mer när man kommer hem.

Den senaste generationen IDskyltar har inget /id/ (även om det fungerar) i webbadressen. Ovanstående adress är således numera - IDstories.se/jhthomander