TEMA
Lund

Alla platser || Landskrona | Lund | Malmö | Skåne | Kyrkogårdar

Skissernas museum Skissernas museum

Värt en lång omväg. Stängde augusti 2015 för stor ombyggnad. Öppnar hösten 2016.

Tetra Pak på MoMA TetraPak på MoMa

MoMA i New York hade en utställning av "Humble Masterpieces" 2004, med bl a två produkter från Tetra Pak.

Biskopshuset i Lund Biskopshuset

10 biskopar har bott här. Idag ett mötes- och konferenshus för Lunds universitet.

Krognoshuset Krognoshuset

Ett av Lunds äldsta hus. Ägdes en gång av Döbelius som finns på miljoners Ramlösaflaskor. Konstföreningen Aura.

Chillida Eduardo Chillida

Skulpturen Rymdfält för fred från 1972 finns på Stortorget. Läs om ballongerna och verket.

ideon Ideon

Ideon är ett fastighetsbolag och har innovationer som profil. Hur mycket välfärd skapar forskningsbyar?

Coming Story