Om våra berättelser, områden och tjänster

Tjänsten IDstories är en plattform för 'fakta som berättelser' inom områdena Hus, Platser, Personer, Innovationer och IT. Mycket är gemensamt för alla IDstories.

För anpassad information och värdet av IDstories inom våra olika OMRÅDEN se menyraden ovan. Inom dessa hittar du också relaterade Storyteman. Våra intäkter↓ kommer från sponsorer till enskilda IDstories.

Informationsbekvämlighet är en mycket viktig faktor

I vår vision om informationsbekvämlighet ska det vara lätt att få veta mer, på ett sätt man själv bestämmer, om saker som man blir intresserad av.

IDstories situationsmodell
IDstories Situationsmodell

IDstories-tjänsten baseras på vår Situationsmodell och syn på Informationsbekvämlighet och Tillgänglighet. Punkterna 1 - 3 är frågor till läsaren. Punkt 4 handlar om vad en innehållsägare gjort nåbart. Och hur?

Om att finna och använda IDstories

Flera av våra sponsorer - och många andra - länkar till relevanta IDstories. Flera IDstories inom ett tema ökar sannolikheten att fler hittar och läser berättelserna. Alla berättelser har högst upp länkar till närliggande teman. En IDstory kan vara med i flera teman.

kommentarer

Om du vill kommentera en IDstory gör du detta via vår Kommentarssida. Synpunkter är välkomna och all kontakt besvaras.

En känd plattform med många kvalitativa berättelser ger de enskilda berättelserna högre placering i Googles sökmotor, vilket i sin tur ger fler läsare. En god cirkel.

Design av IDstories

Hamngatan 4 Malmö
Hamngatan 4, (i Trianon)
 • En IDstory har en igenkännbar design och strävar efter att kombinera fakta med en personlig ton.
 • En IDstory kan skrivas av oss eller en tredje part, men vi måste godkänna innehållet.
 • Foto, bilder och fotomontage är ofta intressanta delar i en IDstory. Lite kreativa bilder, ökar intresset för en berättelse.
 • Vi ansvarar för att webbkodningen följer internationell standard (W3C) och att en IDstory har fungerande webblänkar.
 • Även äldre IDstories kan utvecklas.

Kostnader och service

 • Varje IDstory har en fast årlig abonnemangskostnad. Mindre uppdateringar och statistik för dina egna IDstories ingår. Det kostar mellan 200 och 2.000 SEK/år att sponsra en IDstory.
 • Produktionskostnaden för en IDstory beror på ambitionsnivån, möjligheten att återanvända text och bilder/video, och omfattningen av research och nya bilder. Betalning när IDstoryn är klar eller via ett tillfälligt förhöjt flerårsabonnemang.
 • INFOLÄNK. För en period av tre år lägger vi till namn, länk, typ av verksamhet och vad ni önskar säga om verksamheten - max 75 tecken, till företag och butiker i en IDstory om hus. Kostnaden blir endast 100 kr/år. Sammanlagt 300 kr + moms. (B) anges alltid för gatuplan.

  I en fastighet som har en IDstory med en sponsor ingår en infolänk utan kostnad.

  Enkelt: skicka ett mejl med önskad text. Länken måste vara av typ 'https' för ökad säkerhet. E-faktura sänds.

  Betalningar kan göras med Swish - IDstories AB 123 599 15 26.

Bli sponsor till en ny IDstory eller ett nytt tema

Kanske du/ni har en idé som kan bli en IDstory inom ett befintligt Tema eller om flera nya IDstories kan bilda ett nytt Tema.

 • IDstories kan skapas av intresserade personer, kanske en studiegrupp i er verksamhet. Det är inte ovanligt att personer som gått i pension vill bidra med sin kunskap.
 • Om du/ni har fakta och bilder kan vi producera berättelsen.

Byte av angiven sponsor

I en del IDstories står nederst "Annan sponsor är möjlig". Kontakta oss. Ju fler IDstories som har en extern sponsor desto fler nya IDstories kan vi producera.

IDstories i jämförelse med Wikipedia och uppslagsverk

Fakta och berättelser finns idag i många kanaler och format. Wikipedia är en utmärkt tjänst - bättre än den omoderna betaltjänsten uppslagsverket NE - men innehållet i en Wikipediaartikel kan enligt reglerna inte formuleras på samma sätt som i en IDstory.

En IDstory kan vara mer berättande och personlig. Det finns en större valfrihet i design, bilder och länkar. En artikel i Wikipedia får inte vara direkt kommersiell. Wikipedia är inte heller en kanal för att publicera nya rön, projekt eller idéer. Referenshanteringen är olika. För IDstories är trovärdighet ett nyckelord och fakta måste vara korrekta. Då verkligheten förändras kan det bli så att vissa fakta i en IDstory ännu inte uppdaterats. Förslag till uppdatering och andra fel mottages mycket gärna.