homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Mäster Johansgatan 11, Malmö

Mäster Johansgatan 11

Mäster Johansgatan 11 i Malmö

Ett hus med mattraditioner

Mäster Johan, som givit namn åt denna gata var fältskär och barberare och levde i början av 1700-talet. Var tid har sina crossovers. Här serverades kaffe redan på 1700-talet, dock i ett nu rivet hus.

Här låg också en gång Malmö Spritförsäljning AB och vår egen Glasbank sålde en period både sprit och jästa druvor och senare endast vin.
Mer om husets historia plus

husritning

Huset av idag byggdes 1900 och byggdes om 1982

Mäster Johansgatan

Tomten på Mäster Johansgatan 11 ligger centralt i Malmö. Här har funnits bebyggelse sedan tidig medeltid. Norra delen av kvarteret Liljan har under senare år varit föremål för stora utgrävningar och flera gårdar har kunnat följas genom århundraden.

Mäster själv

Gatan är uppkallad efter fältskären och barberaren Johan Meinicke som här lät uppföra en gård åt sig och sin hustru Christin Jacobsdotter 1709. Gatan har genom tiderna haft många andra namn som Bernt Skyens gata (1525), Peder Hansen Byfogits stræde (1681) och Jens Skolemesters gränd (1688). Gatan heter Mäster Johansgatan sedan 1864. Källa [Einar Bager].

Kaffehus

Serveringen har långa traditioner på denna plats. Just här serverades förmodligen kaffe offentligt för första gången i Malmö! Det var den avdankade militären leutnanten Nostwitz som fick tillstånd av magistraten att inrätta ett kaffehus på prov i fyra månader från den 18 augusti 1725. Nostwitz bodde i gården nr. 536, vilket idag motsvaras av huset på Mäster Johansgatan 11 och vi får förutsätta att det var här han inrättade sitt kaffehus. Det utföll nog inte till belåtenhet för löjtnanten – han har inte hörts av i Malmö sedan dess. Han var helt enkelt före sin tid.

Kaffet var en nyhet som svenskarna kommit i kontakt med i Turkiet. Hit hade Karl XII flytt med resterna av sin armé efter slaget vid Poltava 1709. När soldaterna kom hem efter krigets slut hade de, eller snarare deras officerare, fått smak för det exotiska kaffet och drycken blev så småningom populär. I Stockholm fanns det redan ett femtontal kaffehus på 1720-talet.

Restaurang

I slutet av 1800-talet byggdes lokalerna om och det blev restaurang i bottenvåningen för en tid. Det var dock inte i samma hus som vi ser idag. Ett enklare tvåvåningshus revs för att lämna plats för dagens vackra hus. Ritningar fanns också till ett större gårdshus, men det blev aldrig byggt.

System

Malmö Spritförsäljnings AB flyttade in 1899. Det ombildades 1937 till System AB i Malmö och var föregångaren till dagens Systembolag. Bolaget hade i detta hus både kontor och utminuteringsställe (=butik) ända fram till början av 1970-talet.  

Nya systembolaget

Starkspriten försvann 1958. Systembolaget hade byggt om två butiker i Stockholm och denna i Malmö, för att i dessa endast sälja vin och starköl. Det är vår förhoppning att med denna utökade vinlista kunna underlätta för våra kunder att hitta just den typ av vin man tänkt sig.  Det var ingen imponerande vinlista och priserna är med dagens ögon behagligt låga. Tänk bort inflation och ökade alkoholskatter. Château Mouton-Rotschild kostade 32:50! Och det ansågs då dyrt. Ett spanskt rödvin kunde man få för 3:75.

Utsupet

Spriten slutade dock att flöda och det blev hälsoinstitut under sjukgymnasten Olle Carlssons ledning. Under några år var även Hotell Bristol inrymt i huset.  

Fotoateljé

1977 byggdes lokalerna om för att hysa Film Foto AV Laboratorium som gjorde fotoateljé av bottenvåningen.  

>Louisiana

1990 var det dags för en större ombyggnad igen. Nu blev det åter restaurang i huset. Denna gång med tema från de amerikanska sydstaterna: Louisiana. Köket placerades mitt i lokalen med kockarna synliga för gästerna och en uteservering för 90 gäster fick plats på den under sommartid lummiga gården. Det gick år mycket Jambalaya, BBQ och cheesecake.  Bardisken är längre än de flesta.

Från Svea Bar & Bistro till Bastard Restaurang

Svea

Inget koncept varar för evigt och nu har Svea Bar lagts ner. Efterföljaren heter Restaurang Bastard 

Mäster Johansgatan11, Malmö

Den blå flaggan tillhör hotell Mäster Johan. Lilla torg skymtar i ett nära fjärran.

Mäster Johansgatan 11, Malmö

Restaurang Bastard. Symmetri sa Bill ...

Skapad: Senast ändrad: