homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Stora Nygatan 17 och Fabriksgatan 2, Malmö

Stora Nygatan 17

Stora Nygatan 17 i Malmö

Ett hus i den Nya staden

Stora Nygatan 17 är ett så kallat byggmästarhus. Det byggdes 1899 av byggmästarna Jönsson och Olsson. Fabriksgatan 2 tillkom så sent som 1944. Huset ligger i kvarteret Concordia och var en del av det som kallades Nya Staden.

I kvarteret hade [Frans Suell] tidigare en manufaktur - en fabrik - för tillverkning av av kläder. Suell var en mycket framgångsrik affärsman och dessutom Malmöbo. Mer om husets historia plus

Stora Nygatan 17 & Fabriksgatan 2

Hörnhuset byggdes 1899 av byggmästarna Jönsson & Olsson. Det är alltså ett så kallat byggmästarhus, utan särskild arkitekt. Det var vanligt under 1800-talet att byggmästarna själva ritade husen. Det var ett bostadshus med butiker i gatuplanet liksom nu.

Huset på Fabriksgatan byggdes 1944 som en tillbyggnad åt ett gårdshus. Sedan mitten av 1980-talet är husen sammanbyggda i gatuplanet. Husen försågs med en Galleria kallad Italienska Gången. Efter några år tog dock restaurang och sportbaren Interpool över.

I denna del av kvarteret stod tidigare enkla en- och tvåvåningshus från mitten av 1800-talet. Det var den första generationen hus i Nya Staden.

Nya Staden

Kvarteret Concordia ligger i ett område som under 1800-talet kallades Nya Staden. Det var mark som vanns då man på kung Gustav IV Adolfs order rev de gamla fästningsvallarna och fyllde igen vallgravarna runt Malmö. Dessa hade ursprungligen byggts under det oroliga 1600-talet då först svenskarna och sedan danskarna belägrat staden.

Nya Staden omfattade de östra och södra delarna av nuvarande Malmö med [Drottningstorget] och Gustav Adolfs torg i var sin ände och med Stora Nygatan, Kvarngatan, Trädgårdsgatan, Norregatan med flera andra gator däremellan.

Bland de första byggnaderna som uppfördes var Malmö Teater (1809) med restaurang Stadt Hamburg (nuvarande H&M-huset vid Gustaf Adolfs torg).

Concordia

Huset ligger i kvarteret Concordia och dessutom vid Fabriksgatan. Båda namnen minner om Frans Suells klädesfabrik från 1790-talet.

Concordia var den första manufaktur som vi skulle kalla fabrik med nutida språkbruk. Manufakturer var den tidens fabriker, fast de var sällan mekaniserade likt Concordia. Här drevs alla maskiner centralt med hjälp av hästvandring. Ett par hästar fick gå i cirkel ett par timmar i stöten och sedan bli avlösta. De vandrade runt, runt och drev kardmaskiner, spinneri, vävstolar mm.

Det tog två år att bygga upp och trimma in fabriken som bestod av ett tvåvånings- och ett trevåningshus utmed Djäknegatan. Fabriken hade eget färgeri och producerade kläde av flera kvalitéer. Personalen lärdes upp på plats, det fanns ju ingen annanstans att lära sig yrket. Totalt arbetade omkring 100 personer direkt i fabriken och lika många satt hemma och vävde.

Tanken var att vidareutveckla fabriken med en ångmaskin, men hela komplexet brann ner 1808 och Suell och hans medfinansiärer hade inte råd att bygga nytt. Försäkring fanns men täckte inte på långa när värdet av det brunna.

Frans Suell

Vem var Frans Suell?

[Frans Suell] var en av Malmös genom tiderna största affärsmän. Han stod tidvis ensam för 80% av all manufakturverksamhet i staden. Han var både handelsman och entreprenör och levde 1744-1817.

Frans Suell hade intressen i en mängd bolag inom tobaksindustri, sockerraffinaderier, tegelbruk, kalkbruk och kvarnar. Han var med och moderniserade jordbruket i Malmös omgivningar, men är kanske mest känd för att han satt som ordförande i Hamndirektionen. Malmö fick sin första riktiga hamn under hans ledning och för detta har han fått sin staty nere vid dagens Norra Vallgatan.

Men först och främst var Frans handelsman. Från början med affär i staden, men sedan endast som grosshandlare med import och exportaffärer. Det handlades med råsocker, kaffe, risgryn, tobaksblad, papper, porslin, sirap, kryddor, stenkol, tran, tyger och mycket mer.

Frans Suells arv gick vidare bland annat genom familjerna Kockum och Falkman. Stadens borgare gifte sig inom sitt stånd och bevarade och ökade sina förmögenheter genom gifte med likasinnade.

Idag minner inte bara kvartersnamn och en staty om Suell. Man kan fortfarande äta Suells sula på Årstiderna i Kockska huset (där Suell för övrigt bodde), eller gå på krogen Frans Suell vid Davidshalls torg och så kan vi promenera i hans privata parkanläggning vars rester ingår i dagens Folkets park.

Fabriksgatan 2

Fabriksgatan 2. Ingen tittar ut för att se den blå bilen!?

Stora Nygatan 17

Stora Nygatan 17. Så här dags på dagen stannade ljuset vid andra våningen.

Stora Nygatan 17

Kvarteret Concordia i centrum.
[Det vita huset] till vänster har en egen IDstory

Skapad: Senast ändrad: