home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Urban informatik, urbin

IT | Platser

Urbin - urban informatics
Digitalt rutnätFoto/remix. Johan Schlasberg

Urban Informatik - Urbin

Urban Informatik eller det jag kallar Urbin, är ett begrepp som bygger på vad stadsbyggnadsfolk kallar urban information. I datavärlden kanske Urban information 2.0 eller 3.0

En av de största förändringarna i stadsbilden under de senaste fem åren, är att nästa alla människor bär en mobiltelefon, allt fler är 3G, 4G mobiler och snart 5G mobiler.

Utöver de uppenbara kontaktmöjligheterna, har allt fler en mobil med en allt bättre kamera. Mobilen har också nya funktioner som video, internetkoppling och snart TV.

Urban informatik fokuserar på att hela stadens informationslandskap har ändrat sig på en 10-års period och vad detta fortsatt kan betyda. URBIN ger också helt nya möjligheter till interaktivitet mellan personer som rör sig på en gata och närmiljön i form av butiker, hus, kulturhistoria osv.

Mer om urban och urbin

En urban person kan sägas vara världsvan och belevad. Urbanitet är ett välkänt begrepp inom stadsplanering. Många har skrivit om vad som kan menas med en stad själ och hur denna kan ingå i modern stadsplanering. Se t ex Bo Grönlund, stadsplanerare i Köpenhamn.

Modern urban planning from the 1920's onward, have had little interest in urbanity. Focus has been on practical functionality and a minimalist repertoire of aestethics.

Jag gör här ett försök att skapa ett nytt ord/begrepp - urbin och adjektivet urbinitet (det låter bättre på engelska t ex urban informatics, urbinity).

Urbinitet handlar om mobil och digital kommunikation i den urbana miljön.

När en person kan gå längs en gata och när helst på dygnet, på ett enkelt och billigt sätt, kan "koppla upp sig" till önskad information/interaktivitet med omgivningen, då har vi skapat ett urbint samhälle. Denna process sker gradvis och kommer att på allvar slå igenom de kommande fem till tio åren. Troligen fem till trettio åren.

Orden urban informatik gav nästan nästan inga träffar på svenska på Google när denna text skrevs, men idag betydligt fler. På engelska är urban informatics ett mer välkänt begrepp. MIT professorn William Mitchell har skrivit en del böcker kring detta tema. Informatik är ett mycket vanligt ord, inte minst på universitet och högskolor. Där säger man ungefär att

Informatik är en vetenskap om information och informationsteknologi och hur den används av människor för att kommunicera, samt hur system byggs upp för information och kommunikation.

Urbin är informatik i stadslandskapet.

Inom Agoraprojektet, se nedan, handlade begreppet urban information om skyltar och annan information som återfinns i en vanlig analog stadsmiljö. Urban informatik handlar om något annat. Jag deltog i flera möten i projektet, men lyckades inte få in en rad om urban informatik i projektrapporten. Tiden var inte mogen. För att nu inte spekulera i andra förklaringar.

Agoraprojektet

Urbin och EU:s Agoraprojekt i Malmö. Malmö, Barcelona, London och Utrecht har drev i 3 år ett stort EU-projekt (30MSEK).

"Agora var ett försök till nätverksbygge - där stadsplanerare, forskare och innevånare i några europeiska städer utbyter kunskaper och erfarenheter om stadsmiljöer i den framtida staden" citat ur projektpresentationen.

Det stod tidigare om Agoraprojektet på Malmö stads hemsida går nu ej att hitta.

Man hade delat upp undersökningarna i olika aspekter på staden. En av dessa var

"Urban Information" för att studera hur information av olika slag är utformad. Var finns informationsskyltar? Är de placerade på ett bra sätt? Är de lätta att förstå? Var uppstår behov av information? Behövs det mer eller mindre information längs stråket?

Det kan nämnas att Johan Schlasberg i början på 70-talet hade ett forskningsprojekt inom ekonomisk geografi, som handlade om hur datorer i framtiden skulle påverka stadslandskapet.

Skapad: Senast ändrad: