home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Yangtorp

TEMAN: Skåne | Hus

Yangtorp
Yangtorp

Bolaget är beroende av ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta driften. Källa: Årsredovisning 2017. Revision: Mazars.

Bolaget som driver Yangtorp gjorde 2019 en förlust på cirka 12 miljoner kronor - se Källa. De senaste åren har en eller flera okända ägare tillfört bolaget drygt 30 miljoner kronor. Med en svag intäktsprognos går detta projekt med sin tråkiga historia mot sitt förväntade slut.

Yangtorp

Hösten 2010 uppmärksammade många tidningar att det utbrutit en stor konflikt om framtiden för en märklig kinainspirerad byggnation - kallad Yangtorp - belägen i Hörby kommun i sydöstra Skåne. Media rapporterade att projektets långivare och Marcus Bongart som drev verksamheten inte kunde komma överens om den framtida strategin. Konflikten utlöstes av för långivarna helt oväntade enorma merkostnader för byggnationen.

Långivarna krävde tillbaka sina lån på c:a 46 miljoner, i första hand för att få kontroll över verksamhetens kostnader. Bongart iscensatte då en serie mycket tvivelaktiga transaktioner. Yangtorp var föremål för omfattande rättsliga prövningar under 2011 och 2012 och försattes i konkurs i september 2011.

Yangtorp interiör

Yangtorp 2010 och 2011

Verksamheten på Yangtorp gick med c:a 5 miljoner i förlust 2010 och förlusterna fortsatte och ökade 2011. Den dåvarande verksamheten kunde inte överleva länge till och det behövdes helt nya lösningar.

Tvärtom. Det ledningen främst ägnade sig åt var nya bolagsbildningar för att flytta tillgångar och bereda väg för och genomföra avancerade och minst sagt tvivelaktiga finansiella transaktioner. Det fanns en del personer som så gärna vill tro på ett ställe som "drömmen om Yangtorp" att de av olika skäl valde att bortse från vad som egentligen skedde och hur det egentligen såg ut. Antalet "avhoppare" från den drömmen ökade ständigt. Även av anställda.

Yangtorp ofärdig interiör

Yangtorp i förfall 2011

Yangtorp publicerade foto där allt såg färdigbyggt ut. Det var en bluff. Kostnaderna för att bygga färdigt beräknade flera fackmän till mer än 20 miljoner.

Vid den tidpunkten kunde alla besökare notera hur ofärdigt huset var. Det regnade in på flera ställen och flera områden i huset besvärades enligt flera besökare av otrevliga odörer. Dessa problem verifierades också av tidigare anställda. Det fanns inga pengar till underhåll och det är svårt att förstå varför byggherren inte valde att göra vissa delar helt klara. Nu var det mest ofärdigt i nästan alla hörn, både inne och ute. Se några bilder på hur ofärdigt Yangtorp egentligen när konflikten bröt ut ↓ ..

Yangtorp interiör

Yangtorp - den goda sidan

Det finns bra saker att säga om Yangtorp. Huset ligger vackert. C:a hälften av de planerade 32 rummen var färdiga. En del gemensamma utrymmena var också nästan färdiga.

Media

Skånska Dagbladet har skrivit c:a 20 artiklar i frågan.

Nedanstående text skrevs om i mars 2014, och 2021, men har ett visst historiskt intresse om man vill veta mer om dagens Yangtorp.

Hälsa och vård, och Utbildning

Yangtorps långivare engagerade sig i detta projekt eftersom de sedan långe haft ett stort intresse för det som i dagligt tal ofta kallas alternativ medicin. Inom den etablerade medicinska världen refereras till detta och närliggande områden som integrativ medicin.  Allt fler forskningsprojekt inom detta område finns nu i världen.

Flera olika koncept inom ramen för Hälsa och vård var tänkbara. I grunden fanns ett internationellt perspektiv. Samarbete diskuterades med både offentliga och privata aktörer.

Utbildning var ett av de koncept som diskuterades där ett färdigt Yangtorp med sin natursköna belägenhet och lagom storlek kunde vara en tänkbar anläggning för kurser av olika slag.

Yangtorp efter c:a 45 miljoner i byggkostnader

Bilder på ej färdiga ytor och områden

Det kan komma att kosta  25 miljoner att färdigställa Yangtorp. En del av dessa återstående ytor visas här. Vid diskussioner med olika leverantörer och byggare har också framkommit att byggnationen inom många områden inte uppfyller formella krav på svensk byggstandard och att ritningar ofta tillkommit efter själva byggandet. Det är anmärkningsvärt att huset var i detta bedrövliga skick efter byggkostnader på närmare 45 miljoner.

Ofärdig interiör
Ofärdig interör
Ofärdig interiör
Ett av c:a 15 ofärdiga rum
Ofärdig interiör
Helt ofärdig del av en planerad omfattande "wellness-avdelning"
Ofärdig exteriör
Stora takpartier saknar planerad kopparbeläggning. Utskjutande partier var på stora områden felberäknade och fick byggas på efter regnvattenskador. Huset är fortfarande otätt. Vatten läckte in i bl a flera rum och kök
Ofärdig interiör
Takpartier utan planerad kopparbeläggning. Ofärdigt trapphus
Ofärdig interiör
Ofärdigt trapphus
Ofärdig interiör
Här saknades bland annat hela taket på den runda "Teavdelningen"
Yangtorp
En av många detaljbilder som visar ofärdiga områden
Yangtorp baksida
Del av den ofärdiga baksidan
Yangtorp baksida
Vy av Yangtorp som doldes av det som i bygden döpts till kinesiska muren

En grund att bygga vidare på?

Man kan ställa många frågor om hur hela projektet kom till, varför några lånade ut så mycket pengar till det, hur det var tänkt att fungera, vilken arkitektur det har och hur Bongart egentligen skötte och styrde hela byggprocessen? Och hur man fick erforderliga bygglov och andra frågor man kan ställa sig.

Byggnadens storlek gör att driftskostnaderna är höga. Bara uppvärmningen under vinterna kunde kosta mer än 30.000 per månad. Den dåliga byggkvaliteten, omvittnad av många fackmän, leder också till höga driftskostnader.

restaurang Yangtorp
Restaurang
Yangtorp utsikt
Utsikt mot öster. Takbeläggning saknas.

Kommentar

Efter konkursen 2013 köptes Yangtorp av en stiftelse som kontrollerades av Marcus Bongart. Köpeskillingen på 4-5 miljoner var en ringa del av de kostnader som krävdes för att den ruinliknande byggnaden skulle gå att använda. Ackordscentralen missskötte husförsäljningen som tog orimligt lång tid och blev onödigt dyrbar. Det är ingen djärv gissning är att Yangtorp kommer att gå i konkurs fler gånger. Vem som äger byggnaden idag 2021 och bekostar de inte oväsentliga årliga förlusterna är oklart.

Besökarna kan lite grovt indelas i minst två kategorier. De som som möter ett lite overkligt hus mitt ute på landsbygden och tycker det är lite intressant - även om många vittnar att detta snabbt går över - och de som upplever ett lantligt och kanske lite meditativt lugn. Ett lugn som är lättare att uppleva om man inte känner till projektets verkliga bakgrund.

Kommentarer och förslag

Tack för alla synpunkter och fakta som inkommit.

Jag har sedan många år avslutat mitt konsultuppdrag för de ursprungliga långivarna vad avser Yangtorp

Skapad: Senast ändrad: